Iba 16-roč­ný Slo­vák zo Spi­ša pre­zen­tu­je našu kra­ji­nu v najk­raj­šom sve­te. Jeho foto­gra­fie zau­ja­li aj v zahra­ni­čí

interez.sk / 27. novembra 2016 / Zaujímavosti

Pod­ľa mno­hý­ch máme na Slo­ven­sku tú najk­raj­šiu prí­ro­du na sve­te. Našťas­tie máme aj mla­dý­ch a šikov­ný­ch ľudí, kto­rí túto prav­du posu­nú aj za hra­ni­ce našej kra­ji­ny. Jed­ným z nich je aj 16-roč­ný Jozef Maču­tek.

Slovensko je nádherná fotogenická krajina. Presviedča nás o tom aj pohľad na dokonalé fotografie Jozefa Mačutka. Tento talentovaný fotograf má iba 16 rokov no to, čo dokáže s fotoaparátom v ruke vyzerá, akoby mal za sebou už desiatky rokov skúseností. A možno má jednoducho len prirodzený talent…Nech už je to akokoľvek fotografie tohto mladého Slováka sa dostali už aj na zahraničné svetoznáme internetové portály a Jozef tak pomáha prezentovať prekrásnu prírodu našej krajiny. Pokochajte sa jeho výtvormi aj ty.

foto: Jozef Mačutek
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-2
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-3
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-4
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-5
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-6
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-7
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-8
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-9
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-10
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-11
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-12
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-13
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-14
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-15
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-16
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-17
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-18
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-19
foto: Jozef Mačutek
jozef-macutek-20
foto: Jozef Mačutek

Ak chceš Jozefa podporiť môžeš mu venovať svoj like na jeho Facebook-ovej stránke, alebo jeho tvorbu sledovať na Instagrame.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titulnej fotografie:Jozef Mačutek

 

Pridať komentár (0)