Keď skončí núdzový stav, musia sa otvoriť aj obchody v nedeľu. Inak to bude protiústavné

  • Núdzový stav sa v SR skončí uplynutím 13. júna
  • Príkaz mať zavreté v nedeľu z dôvodu sanitárneho dňa však ostáva v platnosti aj naďalej
nakupovanie, potraviny, supermarket
V nedeľu je sanitárny deň, takže nemôžeme nakupovať. Podľa ústavných právnikov je to protiústavné. Ilustračná snímka, Claudio Furlan/Lapresse via AP
  • Núdzový stav sa v SR skončí uplynutím 13. júna
  • Príkaz mať zavreté v nedeľu z dôvodu sanitárneho dňa však ostáva v platnosti aj naďalej

Ponechanie nedele ako sanitárneho dňa je podľa ústavných právnikov Radoslava Procházku a Mareka Benedika protiústavné. Konštatovali to v piatok vo svojom stanovisku pre platformu Ako dlho vydržíme.

Platforma v tomto smere uviedla, že v súčasnej situácii ide o neprimeraný zásah do podnikania maloobchodníkov, ktorý ani nemá právnu záväznosť. Zároveň dodala, že výber dňa či času na sanitáciu by mal byť na slobodnom rozhodnutí predajcov a nie nariadený štátom práve na nedeľu.

Protiústavný krok

Núdzový stav, vyhlásený 16. marca v dôsledku pandémie nového koronavírusu, sa skončí uplynutím 13. júna. Príkaz mať zavreté v nedeľu z dôvodu sanitárneho dňa však ostáva v platnosti aj naďalej.

Členovia platformy Ako dlho vydržíme preto ponechanie sanitárneho dňa na nedeľu s povinnosťou zavrieť obchody vnímajú ako nešťastný krok, ktorý nielenže nemá opodstatnenie, ale ani nie je v súlade s ústavou.

Kompletná dezinfekcia ako opatrenie na ochranu verejného zdravia sa dá podľa platformy vykonať aj bez zatvorenia prevádzky či v čase mimo otváracích hodín. Teda aj bez toho, aby sa plošne na jeden celý deň v týždni zatvorilo.

Slovenský ESET prekonáva vlastné rekordy. Tržby prekonali magickú hranicu

S tým súhlasí aj ústavný právnik Radoslav Procházka. Upozorňuje, že v časti, v ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) nariaďuje raz do týždňa dezinfekciu, sa ešte pohybuje v medziach svojej právomoci. Tam ale podľa neho opodstatnenosť tohto nariadenia končí.

V časti, v ktorej prikazuje zatvorenie prevádzok každú nedeľu v mesiaci, ide ÚVZ úplne za hranicu. Navyše opatrenia, ktoré ÚVZ publikuje výlučne cez webstránku, nie sú ani úradne vyhlásenými právnymi aktmi a predstavujú skôr želania než príkazy, ktorých nedodržanie by bolo možné sankcionovať,“ konštatoval Radoslav Procházka.

Sanitárny deň musí skončiť

Podľa ústavného právnika Mareka Benedika opatrenie Úradu verejného zdravotníctva opätovne nariaďujúce zatvorenie maloobchodných prevádzok a povinnú dezinfekciu v nedeľu za aktuálnej situácie už ani nespĺňa ústavný princíp nevyhnutnosti. Nie je totiž primerané.

Obmedzenie stretávania sa ľudí v maloobchodných prevádzkach v jeden deň v týždni už nie je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa. Na vykonanie dezinfekcie priestorov zjavne nie je potrebné zatvárať prevádzku na celý jeden deň. Môže sa naopak javiť, že ide o opatrenie fakticky zavádzajúce trvalý zákaz nedeľného predaja. O motivácii skrytými ideologickými dôvodmi sa môžeme len dohadovať, v každom prípade by to bolo v sekulárnom štáte, akým SR je, neprípustné,“ dodal Benedik.

Nie je to zákon, iba nariadenie hygienika

Peter Papanek z platformy Ako dlho vydržíme preto na základe odborných názorov upozorňuje, že v Zbierke zákonov žiadny príkaz mať v nedeľu zavreté nevyšiel.

Štát chce Slovákov odmeňovať za platenie daní

„Je potrebné flexibilnejšie reagovať na aktuálnu situáciu, hľadať k nej primerané riešenia a najmä definovať podmienky. Netvorme blacklisty a zoznamy zákazov, ale hľadajme spôsob, ako maloobchodu dovoliť sa nadýchnuť a zmierniť dopady ekonomickej krízy a rastu nezamestnanosti,“ uviedol zástupca platformy Peter Papanek.

Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Ide o prenajímateľov obchodných priestorov iniciatívu nájomcami – bez rozdielu, či prevádzkujú jeden alebo viacero obchodov.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech