Ktoré potraviny sú na Slovensku menej kvalitné ako v Rakúsku? Odhalí to nová stránka

  • Krajiny V4 sa spoja v odhaľovaní dvojakých potravín.
collage
wien.info / eurocheapo.com
  • Krajiny V4 sa spoja v odhaľovaní dvojakých potravín.

Všetci sme už počuli, že niektoré potraviny s rovnakým obalom v Rakúsku majú vyššiu kvalitu ako tie na Slovensku. Problém dvojakosti potravín bol v poslednom čase v slovenských médiách horúcou témou. Vyjadril som sa k nemu aj ja, v tomto článku.

V ňom som písal, že ako spotrebitelia máme v tomto prí­pade nie­koľko mož­ností. Buď prísť s kva­lit­nej­šou alter­na­tí­vou, ktorú si ľudia kúpia namiesto nekva­lit­ného pro­duktu. Alebo sa sna­žiť robiť osvetu a pre­sved­čiť čo naj­viac ľudí, aby daný pro­dukt neku­po­vali. Alebo sa jed­no­du­cho nesta­rať do toho, čo druhí ľudia naku­pujú a kúpiť si niečo iné.

foto: twitter/Tesco Clitheroe

Krajiny V4 sa teraz rozhodli bojovať proti dvojakým potravinám práve osvetou, čo je určite chvályhodnejšie ako tvrdé zákazy a pokuty. Budú spolu organizovať kontroly, ktoré majú dvojakú kvalitu potravní odhaliť. Výsledky týchto kontrol potom uverejnia na špeciálnej stránke.

„My nehovoríme o zdravotne závadných potravinách, všetky zložky, ktoré sú v potravinách, sú povolené. My hovoríme, že ak majú rovnaký obal, ale napríklad inú gramáž, je to nezodpovedné. Také potraviny by mali mať špeciálne označenie alebo iný obal,“ uviedla pre TREND ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

foto: eurocheapo.com

Do problému sa zapojila aj európska únia. Tá ale priamo nevie nič ovplyvniť, lebo európska legislatíva nemá spoločný predpis, ktorý by tento problém riešil.

„Ideálny stav by bol, keby výrobcovia a predajcovia potravín s dvojakou kvalitou uznali, že aj spotrebiteľ v krajinách, ako je Slovensko, si zaslúži mať vysokú kvalitu potravín a začali mu ju dodávať pod tou značkou, pod ktorou teraz dodávajú nízku kvalitu,“ povedala pre TREND eurokomisárka pre ochranu spotrebiteľov Věra Jourová.

foto: commons.wikimedia.org

Ja stále tvrdím, že tento problém nie je taký závažný, ako sa veľa krát prezentuje. To, že niektoré potraviny majú rovnaký obal v Rakúsku, ale iné zloženie, slovenského spotrebiteľa nijak priamo nepoškodzuje.

Jediná škoda je možno na hrdosti. Máme pocit, že nás spoločnosti považujú za menej cenných. No v skutočnosti je to naopak. My považujeme za menej cenné ich produkty. A preto nie sme za ne ochotní platiť viac, čo by umožnilo vyššiu kvalitu.

Ak nám na tom záleží, vždy si môžeme vybrať iný produkt. Pripravovaná stránka by v tom mala pomôcť.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK