Kvetinový biznis na Slovensku: Mileniáli chcú doma džungľu a ruky zašpinené od hliny

  • Dnešných oslávencov už neodbiješ riedkou kyticou červených karafiátov
  • Trendy sa menia úplne všade, a teda aj v kvetinárstvach
  • Založiť si biznis v tomto odvetví je dnes oveľa jednoduchšie ako v minulosti
kvetinovy_biznis_na_slovensku
Pexels
  • Dnešných oslávencov už neodbiješ riedkou kyticou červených karafiátov
  • Trendy sa menia úplne všade, a teda aj v kvetinárstvach
  • Založiť si biznis v tomto odvetví je dnes oveľa jednoduchšie ako v minulosti

Dosť bolo umelých kytíc farieb, ktoré len tak nevymyslíš, z módy vyšli už aj exotické orchidey, ktorých sú plné panelákové okná. Vraciame sa späť k prírode, interiér sa opäť plní zeleňou a kytice sú hustejšie a väčšie než kedykoľvek predtým. Opäť je v móde podarovať zasadenú rastlinu a o starostlivosti o fikusy sa dnes v MHD-čke rozprávajú aj dvadsiatničky. Prinášame ti 5 skvelých príkladov toho, ako sa dá prácou s kvetmi u nás uživiť.

Ateliér Jarabina

Len nedávno sa nám podarilo tento jedinečný ateliér navštíviť osobne. S jeho majiteľkou, Ro­ber­tou Ho­ro­ny­o­vou, sme sa porozprávali o tom, aké to bolo bolo vyzliecť si doktorský plášť a presedlať na floristiku, ktorej sa nikdy predtým nevenovala. Za veľmi krátky čas sa prvotná investícia vo výške približne 20-tisíc eur dokázala Roberte vrátiť a už dnes je v miernom pluse. Okrem klasických kytíc či svadobných výzdob si v ateliéri Jarabina na Dunajskej ulici priamo v Starom meste pravidelne môžeš užívať aj kreatívne workshopy.

„Na­šimi do­dá­va­teľmi sú lo­kálni far­mári pri Bu­da­pešti, kto­rých sme ob­ja­vili iba mi­nulý rok, takže s nimi te­raz bu­deme spo­lu­pra­co­vať už druhú se­zónu. Čo sa týka slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov, už som s ne­ja­kými ko­mu­ni­ko­vala, ale ešte stále ne­majú do­sta­točne ši­roké port­fó­lio kve­tov na to, aby nám ve­deli zá­so­bo­vať celé kve­ti­nár­stvo, resp. aby ve­deli po­skyt­núť šir­šiu škálu kve­tov, z kto­rých by sme ve­deli zo­sta­vo­vať aj sva­dobné vý­zdoby. Slo­ven­skí do­dá­va­te­lia sa ale for­mujú a keď budú mať jed­ného dňa šir­šiu po­nuku pro­duk­tov, rada s nimi za­čnem spo­lu­pra­co­vať,“ povedala pre Startitup Roberta. Celý rozhovor si môžeš prečítať TU.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jarabina (@atelier_jarabina),


Plantizia

Sympatický párik Eva a Matúš sa rozhodli svoju lásku k zeleni pretaviť do vlastného podnikania, ktorému dali názov Plantizia. Hoci sa ich pestovateľské začiatky spájajú s klasikou – muškátmi, dnes ich už mnohí poznajú ako lovebrand z trhovísk, pretože si u nich kúpili pôvabnú rastlinku, riasoguľky, teráriá, sukulenty, mäsožravky, trendy vodné či vzdušné rastliny. Zatiaľ čo najprv si obľúbili len fotografiu či blog, ich Instagram sa rýchlo stal hitom a rozširovať sa začalo aj ich rastlinné kráľovstvo. Keďže na Startitup si o Plantizii doposiaľ nepočul, musíme to napraviť. Matúša a Evu sme oslovili a už čoskoro si prečítaš o nich viac.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PLANTIZIA rastliny & dekorácie (@plantizia),

Ateliér Papaver

Písal sa rok 2010, keď sa kamarátky Lenka a Katka sa rozhodli, že na Slovensku spôsobia malú revolúciu. Otvorili svoje prvé kvetinárstvo, kde by si len márne hľadal klasiku v podobe napevno zviazaný, zalakovaných kytíc.

„Veľmi dobre si na za­čiatky spo­mí­nam. Za­čí­nali sme v čase, keď ni­kto ne­ro­bil to, čo my. Na jed­nej strane to znie ako vý­hoda, pre­tože ne­máte kon­ku­ren­ciu, ale na dru­hej strane to zna­mená, že mu­síte zá­kaz­níka nie­len nájsť, ale aj zme­niť jeho ste­re­otypný po­hľad na kve­ti­novú es­te­tiku. A to si vy­ža­duje ex­trémne množ­stvo vy­na­lo­že­nej ener­gie,“ povedala Lenka pre Startitup v našom nedávnom rozhovore.

Odvtedy sa Ateliér Papaver z Trnavy presťahoval do Bratislavy, dievčatá majú za sebou niekoľko veľmi úspešných spoluprác, pripravujú pravidelné workshopy, ktorých atmosféra je jednoducho snová a už v januári 2017 sa im podarilo dosiahnuť break-even point. Viac si o ich práci môžeš prečítať TU.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ateliér Papaver (@atelierpapaver),

Svokrine jazyky

Túto novinku na mape našich kvetinárstiev a rastlinárií nájdeš v novootvorenej prevádzke na Košickej ulici v Bratislave. Svokrine jazyky vytvorila samozvaná skupinka nadšencov a maniakov do „urban jounge“, ktorá má jednoducho rada všetko pekné. Okrem rastlín majú vo svojej ponuke aj všetko, čo k starostlivosti o ne potrebuješ.

Na svojom webe píšu: „Veľmi nám záleží na tom, odkiaľ naše produkty pochádzajú. Mnohí ani netušia, koľko šikovných dizajnérov sa nachádza okolo nás, teda na Slovensku či v Českej republike. My sme sa rozhodli ich vyhľadať a dostať ku vám ich krásne výrobky. Sme totiž presvedčení, že si to zaslúžia a ich práca je skutočne kvalitná. Väčšina výrobkov, ktoré u nás nájdete, preto pochádza z rúk lokálnych výrobcov a dizajnérov.“ Keďže ani Svokrine jazyky (no uznaj, že ten názov sa takémuto biznisu dokonale hodí) u nás na Startitup ešte priestor nedostali, už čoskoro sa tak udeje. Máš sa na čo tešiť.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Svokrine jazyky (@svokrinejazyky),

Botanical Lab

Originálny concept store zameraný na rastliny pod hlavičkou Botanical Lab, sa nám taktiež podarilo navštíviť len nedávno. Lenka vyštudovala dejiny umenia, Zuzka psychológiu, no obe sa v jednom zhodujú. Chcú zabudnúť na strojené aranžmány z 90. rokov a robiť veci inak.

„Sme hrdé na to, že sa mô­žeme ra­diť k no­vej ge­ne­rá­cii flo­ris­tov, ktorí sa sna­žia oži­viť tra­dičný a za­be­hnutý sor­ti­ment, a to hlavne pod­po­rou do­má­cich pes­to­va­te­ľov a upus­te­ním od ne­eticky pes­to­va­ných kve­tov z ce­lého sveta. Ruže z Ek­vá­doru či Kene u nás bu­dete hľa­dať ťažko. Na­ším uni­ká­tom sú te­rá­riá – záh­radky v skle, ktoré sme za­čali ro­biť ako prví a stali sa ta­kým na­ším em­blé­mom,“ povedali pre Startitup. Celý rozhovor, kde sa dozvieš omnoho viac nájdeš TU.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Botanical Lab (@botanical.lab),

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech