Na Slovensku otvoria prvé krematórium pre kone, cena kremácie sa môže vyšplhať na niekoľko tisíc eur

  • Na začiatku činnosti zariadenia sa predpokladá kremácia koňa najviac trikrát za mesiac
  • Autor zámeru je pripravený na to, že verejnosť nemusí prijať krematórium s nadšením
  • Cena kremácie sa v Česku pohybuje približne od 500 eur až do takmer 3-tisíc eur
horse
Pexels
  • Na začiatku činnosti zariadenia sa predpokladá kremácia koňa najviac trikrát za mesiac
  • Autor zámeru je pripravený na to, že verejnosť nemusí prijať krematórium s nadšením
  • Cena kremácie sa v Česku pohybuje približne od 500 eur až do takmer 3-tisíc eur

Prvé krematórium na Slovensku špecializované na kremáciu koní plánuje v Senici otvoriť spoločnosť Anubis. Umiestniť ho chce v areáli bývalých kasární, kde je dnes podnikateľská zóna. So začiatkom prevádzky počíta už vo februári budúceho roku. Na Slovensku funguje momentálne šesť zvieracích krematórií, ani jedno však nie je zamerané na kone. Najbližšie sú v rakúskom Grazi alebo nemeckom Mníchove.

Aj keď dopyt po kremácii koní na Slovensku je zatiaľ veľmi otázny, autor zámeru Šimon Pajpach predpokladá, že v budúcnosti bude rásť. Odvoláva sa na skúsenosti z iných krajín v Európe, kde podľa neho zaznamenáva kremácia koní obrovský nárast.

Cena sa môže vyšplhať na viac než 3 000 eur

Krematórium koní funguje aj v Prahe a predstavuje tak jediné konské krematórium v Českej republike. Pražské krematórium spolupracuje s jediným krematóriom svojho druhu v Nemecku, ktorého je zástupcom na území ČR.

Cena kremácie sa v Česku pohybuje približne od 500 eur až do takmer 3-tisíc eur, záleží to na samotnej hmotnosti jednotlivých koní. K dispozícii ponúkajú aj doplnkové príplatkové služby, ako napríklad možnosť uchovať telo v chladiacom boxe, preprava urny či zabezpečenie poslednej rozlúčky v obradnej sieni.

Začiatky budú ťažké

Na začiatku činnosti zariadenia predpokladá Pajpach kremáciu koňa najviac trikrát za mesiac, medzitým by mohla byť spaľovacia pec využívaná na kremáciu iných spoločenských zvierat. Keďže v okolí plánovaného krematória sú ďalšie podnikateľské prevádzky, navrhuje spaľovanie vykonávať až po bežnej pracovnej dobe, teda po 16:00. Spaľovanie jedného koňa v naftovej peci môže trvať od šesť do 12 hodín.

Základom krematória má byť spaľovacia pec, mraziace zariadenie, ale aj priestory na dôstojnú poslednú rozlúčku so zvieraťom. Priebeh kremácie bude podľa zverejneného zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie monitorovaný kamerovým systémom, každý majiteľ zvieraťa dostane záznam z kremácie. Do budúcnosti investor plánuje aj online prenos z tohto procesu.

zdroj: unsplash.com

Rôzne ohlasy

Autor zámeru Šimon Pajpach je pripravený na to, že verejnosť nemusí prijať krematórium s nadšením. „Toto zariadenie môže nájsť v radoch obyvateľov pre samotnú činnosť odporcov. Nesúhlas zvyčajne vychádza z nedostatočnej informovanosti o vplyvoch na životné prostredie, samotného procesu, prípadne v neznalosti rozdielu medzi kafilériou a zvieracím krematóriom,“ píše v zámere pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Práve pre nesúhlas obyvateľov stiahla pred niekoľkými dňami podnikateľka Beáta Schatz Filová svoj zámer vybudovať zvieracie krematórium v Bučanoch v okrese Trnava. Na verejnom zhromaždení sa ho snažil obhajovať jej manžel Roman Schatz, ktorý stojí aj za zámerom krematória v Senici.

Senica je mesto, ktoré je dlhodobo spájané s chovom koní. V okrese Senica je v súčasnosti registrovaných 350 koní, v susednom okrese Skalica ďalších dvesto. Na Slovensku registrovaných viac ako 12 tisíc koní. Momentálne uhynuté kone na Slovensku končia v kafilérii alebo zakopané v zemi.

Zdroje: krematoriumkoni.cz, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech