Na Slovensku ti môže mastnú pokutu napariť tvoj sused. Existujú pravidlá, ktoré musíš poznať od A po Z

  • V domovom poriadku sa nachádzajú práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov pri užívaní bytov
  • Venuje sa aj spoločným priestorom
sídlisko dlhé diely
Ilustračný obrázok, TASR/Dano Veselský
  • V domovom poriadku sa nachádzajú práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov pri užívaní bytov
  • Venuje sa aj spoločným priestorom

Ľudia bývajúci v bytovkách si raz za čas na vchodových dverách alebo výťahu nájdu oznam o blížiacej sa schôdzi vlastníkov bytov. Tento odkaz si prečítajú a často nad ním mávnu rukou s tým, že sa na schôdzi ani len neukážu. Okrem zmien a rôznych rekonštrukcií sa na schôdzach rieši aj domový poriadok a jeho porušovanie.

Ide o dokument, ktorý upravuje najmä práva a povinnosti vlastníka bytu, správcu bytového domu vlastníka, prenajímateľa a nájomníka bytu vyplývajúce z užívania bytu, ich vzájomné vzťahy a vzájomné vzťahy nájomcov bytov a vlastníkov bytov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku a čistoty v dome a jeho okolí, spôsob užívania nebytových priestorov, spoločných priestorov a zariadení domu.

V domovom poriadku sa nachádzajú napríklad práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov pri užívaní bytov. Okrem toho obsahuje aj článok týkajúci sa stavebných úprav bytu a nebytových priestorov.

V druhej časti domového poriadku sú spísané pravidlá, ktoré by mal poznať každý vlastník bytu alebo jeho nájomca. Týkajú sa napríklad nočného pokoja, uzamykania bytového domu, zabezpečenia prístupu do bytového domu, poriadku a čistoty v dome a jeho okolí, no aj prášenia a čistenia predmetov či chovu domácich zvierat.

Občas sa stane, že vlastník bytu alebo nájomca domový poriadok porušia. Často sa tak stáva nevedomky, pretože väčšina ľudí tento dokument nikdy nečítala. Pri opakovanom porušení však už ide o vážny problém, ktorý často vedie k narušeniu susedských vzťahov a nepríjemným sankciám.

Pravidlá v domovom poriadku sú záväzné, čo platí aj o sankciách.

Postihy za porušenie domového poriadku

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Domový poriadok, Spoločenstvo vlastníkov bytov, Bytový dom, Peniaze.sk, Lepšiaspráva.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá