Neboj sa ces­to­vať sám a uži si to, dá ti to tie­to výho­dy

Henrieta Balázsová / 3. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com/pexels.com

Oci­tol si sa už nie­ke­dy v situ­ácii, kedy si mal mož­nosť nav­ští­viť neja­ké nové mies­to, no výzvu si nepri­jal, pre­to­že si nena­šiel niko­ho, kto by ti na ces­te robil spo­loč­nosť? Mož­no si spra­vil chy­bu. Sólo ces­to­va­nie nás totiž robí lep­ší­mi, skú­se­nej­ší­mi a odváž­nej­ší­mi. Pre­čí­taj si, aké výho­dy ti môže dať a neboj sa spoz­ná­vať krás­ne mies­ta na Zemi aj sám.

#1: Sólo cestovanie je dôkazom toho, že sa cítiš príjemne aj sám so sebou

Pravdou je, že veľa ľudí vo svojej vlastnej spoločnosti dlho nevydrží. Neustále vyhľadávajú niekoho, s kým by trávili čas, pretože nie sú schopní vydržať sami so svojimi myšlienkami. Ak to dokážeš, je to znakom toho, že si silnou a vyrovnanou osobnosťou.

#2: Ak cestuješ sám, znamená to, že si dôveruješ

Cestovanie si vyžaduje množstvo rozhodnutí - napríklad kam pôjdeš, ako sa tam dopravíš, čo tam budeš robiť, kde sa ubytuješ, ako budeš cestu financovať... Ak vieš, že všetky tieto rozhodnutia zvládneš spraviť sám a dokážeš sa o všetko postarať, si človekom, na ktorého sa naozaj dá spoľahnúť.

#3: Dokážeš sa prispôsobiť

Ak sa ocitneš v nejakej novej krajine sám, musíš sa jej do istej miery prispôsobiť. To však samozrejme znamená nutnosť vystúpenia zo svojej komfortnej zóny. Ak to však dokážeš, znamená to, že ti to nerobí problém nie len pri cestovaní, ale aj v iných oblastiach tvojho života, čo je tvojou obrovskou výhodou.

Zdroj: pexels.com

#4: Sólo cestovanie ťa naučí lepšie porozumieť iným ľuďom

Popri cestách budeš musieť veľakrát čeliť jazykovej bariére a kultúrnym rozdielom. Budeš sa však musieť spoľahnúť jedine sám na seba, čo si vyžaduje značnú dávku vynaliezavosti a trpezlivosti. Spraví to však z teba človeka, ktorý nebude mať s komunikáciou problém nikde - či už doma, alebo na cestách.

#5: Ľudia, ktorí cestujú sami sú sebestační

Čím viac budeš cestovať, tým viac je pravdepodobné, že sa skôr či neskôr sa dostaneš do nejakej problémovej situácie. Môžeš napríklad zmeškať lietadlo, stratiť batožinu, alebo mať problémy so svojím ubytovaním. Pri riešení problémov je veľa ľudí zvyknutých spoliehať sa na niekoho druhého. Na koho sa však môžeš spoľahnúť ty? Jedine sám na seba. Ak si poradíš s týmito výzvami na cestách, nič ti nebráni v tom, aby si sa stal úplne sebestačným aj doma.

#6: Sólo cestovanie ťa naučí veľmi cennej sebareflexii

Ak budeš cestovať sám, budeš mať dostatok priestoru a času na premýšľanie. Nové miesta, kultúry a jedlá ti navyše rozšíria obzory a otvoria myseľ, takže sa možno dostaneš k myšlienkam, ktoré by ti doma nikdy nenapadli. Získaš tak skvelý priestor na prehodnotenie svojich krokov a rozhodnutí.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)