Ochranári lákajú ľudí na pozície, aké sa na Slovensku často nevidia. Ponúkajú viac ako 1 500 eur

  • Tím ochranárov z organizácie WWF Slovensko hľadá zodpovedných a zanietených kolegov alebo kolegyne na pozície, aká sa v našej krajine tak často neobjavujú
  • Ak ti nie sú témy ohľadom ochrany prírody a zvierat cudzie, tieto pracovné pozície ťa určite zaujmú
cover (2)
Unsplash/Chris Hayashi Chris Hayashi, Robert Anasch
  • Tím ochranárov z organizácie WWF Slovensko hľadá zodpovedných a zanietených kolegov alebo kolegyne na pozície, aká sa v našej krajine tak často neobjavujú
  • Ak ti nie sú témy ohľadom ochrany prírody a zvierat cudzie, tieto pracovné pozície ťa určite zaujmú

V ponuke je momentálne pozícia Wildlife manažéra, na ktorej si zarobíš minimálne 1 600 eur mesačne. Vo WWF Slovenko však hľadajú aj projektového manažéra pre projekt s názvom CLIMAFORCEELIFE.  V prípade tejto pracovnej pozície ponúkaný plat začína taktiež na sume 1 600 eur.

Wildlife manažér v Banskej Bystrici

Čo bude tvojou úlohou? Na pozícii Wildlife manažéra sa zameriaš na príprava stratégie a koordináciu programu Wildlife. Pod záštitou budeš mať aj realizáciu projektov so zameraním najmä na ochranu veľkých šeliem na Slovensku a na ekologické koridory. Na starosti budeš mať aj koordináciu Wildlife tímu WWF Slovensko, vrátane prípravy a kontroly ročných plánov a projektov. Tvojou úlohou bude okrem iného aj zastupovanie organizácie na národnej, medzinárodnej a regionálnej úrovni. Približný termín nástupu na pozíciu v Banskej Bystrici je september 2020.

WWF Slovensko Pohoda tím

Posted by WWF Slovakia on Monday, July 15, 2019

Od uchádzača o túto pracovnú pozíciu je vyžadované vysokoškolské vzdelanie v oblasti prírodných vied a minimálna prax tri roky v oblasti ochrany prírody. Určite sa bude hodiť, ak patríš medzi tvoje prednosti dochvíľnosť, schopnosť plánovania a koordinácie rôznych aktivít. Nutnosťou je aj ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B2.

Menežuj projekt CLIMAFORCEELIFE

Ako projektový manažér projektu CLIMAFORCEELIFE budeš koordinovať medzinárodný projekt zameraný na adaptáciu hospodárenia v lesoch Strednej a Východnej Európy. Okrem toho si budeš musieť poradiť s komplet koordináciou administratívy a finančnej dokumentácie projektu, v súlade s požiadavkami donora projektu.

Vyžadované je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako aj vedomosti z oblasti prírodných vied. Na túto pozíciu potrebuješ minimálnu prax päť rokov z toho tri roky v oblasti riadenia projektov. Nutná je aj skúsenosť s realizáciou a riadením projektov financovaných z fondov alebo grantov EÚ.

Dnes je deň dobrovoľníctva🙏 Chceme sa srdečne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám nezištne pomáhajú a sú ochotní…

Posted by WWF Slovakia on Thursday, December 5, 2019

WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody) je občianske združenie zamerané na ochranu prírody, najmä lesov a pralesov, vodných tokov, veľkých šeliem a iných voľne žijúcich zvierat. Tím združenia denne rieši praktické projekty ochrany prírody a pripomienkuje environmentálnu legislatívu aj na Slovensku.

Organizácia pracuje v rámci regionálnej štruktúry WWF Stredná a Východná Európa (WWF CEE) so sídlom vo Viedni a je súčasťou celosvetovej siete WWF. V stredoeurópskom regióne je toto združenie aktívne už vyše dvadsať rokov a od roku 2014 má organizácia zriadené pôsobisko na Slovensku, v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Zdroj: WWF Slovakia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK