Ombudsmanka o LGBTI: Rovnosť pred zákonom musí Slovensko zabezpečiť každému, kto je subjektom práva

  • Problémy LGBTI ľudí nie sú na Slovensku právne vyriešené
  • Patríme medzi šesť krajín Európskej únie, ktoré neuznávajú formu registrovaného partnerstva
ombudsmanka
TASR/Martin Baumann, TASR/DPA/Gregor Fischer
  • Problémy LGBTI ľudí nie sú na Slovensku právne vyriešené
  • Patríme medzi šesť krajín Európskej únie, ktoré neuznávajú formu registrovaného partnerstva

Slovenská ombudsmanka Mária Patakyová len nedávno predložila poslancom výročnú správu za rok 2019. O vtedajšej situácií v parlamente sme ťa informovali.

Moje videnie poslania verejného ochranu práv je také, že musí reflektovať tie medzinárodno-právne záväzky, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo. Tam napríklad patrí aj balík problémov LGBTI ľudí, ktorý my na Slovensku nemáme právne vyriešený,“ povedala ombudsmanka Mária Patakyová v rozhovore pre tvnoviny.sk.

Pokiaľ nie sú práva LGBTI komunity na úrovni, ako podľa medzinárodných záväzkov máme zabezpečiť, tak ombudsman by mal na tento problém poukazovať.“

Dodáva, že poukazuje aj na zlyhanie funkcie rodiny a rieši aj podnety týkajúce sa starostlivosti o deti v prípade rozvodu.

zdroj: TASR/Martin Baumann

Podľa nej sa to, že máme v ústave definované manželstvo, a to, že zákon určitým spôsobom chráni rodinu, nevylučuje s právnymi úpravami vzťahov osôb rovnakého pohlavia.

„To je umenie skĺbenia požiadaviek rôznych skupín,“ hovorí. „Dôkaz, že je to možné, je napríklad Portugalsko. Majú legálne manželstvá párov rovnakého pohlavia a v Portugalsku sa ku katolicizmu hlási 95 percent obyvateľstva. Slovensko je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý má rovnosť pred zákonom zabezpečiť každému, kto je subjektom práva.“

Na chvoste

To, že máme na Slovensku problém s rovnosťou či toleranciou, nie je výmysel.

V prieskume z roku 2019 sa vyjadrilo 1 081 Slovákov v rámci  mapovania diskriminácie v Európskej únií. Všetci dostali rovnakú otázku: Je podľa vás táto forma diskriminácie (na základe sexuálnej orientácie), vo vašej krajine veľmi rozšírená, veľmi zriedkavá, alebo nie je?

25% odpovedalo, že tento typ diskriminácie je celkovo rozšírený, 55% si myslí, že je celkovo zriedkavá. Neznášanlivosť je oproti ostatným krajinám u nás naozajstným problémom a sme na chvoste tolerancie Európskej únie.

Navyše patríme medzi šesť krajín Európskej únie, ktoré neuznávajú formu registrovaného partnerstva. Pritom v našej susedskej krajine, v Českej republike, je registrované partnerstvo povolené od roku 2006.

Iniciatíva inakosť vydala v roku 2017 Správu z celoslovenského LGBT prieskumu (2017), kde tvorili respondentov a respondentky práve ľudia z tejto komunity.

zdroj: Unsplash/Tanushree Rao

V tejto správe boli viaceré prieskumy. V jednom z nich zákonnú možnosť, aby páry rovnakého pohlavia uzavreli životné (registrované) partnerstvo, podporovalo 96,8 % (2,022) respondentov a respondentiek.

Podľa 81,1 % respondentov a respondentiek sú najzávažnejším problémom, ktorému LGBT ľudia v tých rokoch čelili, boli predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignorancia LGBT ľudí.

66,7 % ľudí trápil najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. 52,7 % ľudí považovalo za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole a 47,1 % nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok. Aj keď ide o prieskum z roku 2017, poukazuje na aktuálne problémy aj na Slovensku.

Zdroje: tvnoviny.sk, inakost.sk, europa.eu, ec.europa.eu, ec.europa.eu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech