Polyfunkčný objekt Red Bridge na Železnej studničke v Bratislave rozhodne nie je obyčajný

  • Dom pri Červenom moste zaujme čistým rastrom modulovej fasády. Nepravidelné použitie plných panelov predchádza monotónnosti riešenia.
befunky-collage
  • Dom pri Červenom moste zaujme čistým rastrom modulovej fasády. Nepravidelné použitie plných panelov predchádza monotónnosti riešenia.

Red Bridge svojím umiestnením vytvára jeden z nástupnych bodov na Železnú studničku, vo väzbe na rekreačné trasy a športovo-rekreačné areály. Zámerom investora bolo vybudovať budovu so zázemím a vybavením pre každodennú rekreáciu. V polovici roku 2016 došlo k zmene nájomcu. V súčastnosti tu sídli výrobca a dodávateľ kancelárskeho nábytku.

Situácia

Situácia

Architektonické riešenie fasády podporuje funkčnú náplň objektu. Otvorenosť prostredníctvom číreho zasklenia umožňuje pozorovateľom sledovať priehľad na teleso Červeného mostu. Most svojím súčasným prevedením vytvára charakteristický orientačný bod – dominantu v úzkom okolí a jeho farebnosť je signifikantná. Architektonický návrh sa nesnaží tejto dominante konkurovať, ale skôr asimilovať.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Modulový raster priečelia je nepravidelný, čím sa dosahuje oživenie pohľadov a priehľadov cez budovu. Nepravidelné použitie plných panelov predchádza monotónnosti riešenia. Plná plocha je v kontraste s presklením a v priestore odhaľuje priehľad na Červený most postupne.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Dispozičné riešenie vychádza z jednotraktovej konštrukcie s piatimi 7,5 m modulmi. Vertikálne komunikačné jadro komunikačné jadro s hygienickým zariadením je umiestnené excentricky a rozčleňuje veľkopriestor. Nájomca má na väčšej časti parteru showroom s recepciou a barom, v menšej vzorkovňu.  Na poschodí je zasadačka a open space administratíva. Uličná fasáda s modulom 1,5 m zaujme striedaním presklených a plných plôch v materiálovom a farebnom rozlíšení. Náprotivná fasáda orientovaná do doliny a druhá štítová stena sú murované, so stavebnými otvormi tiež v module 1,5 m.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Foto: Tomáš Manina

Podklady: Tomáš Čechvala, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech