Poznáme víťazov Študentskej podnikateľskej ceny 2018

  • Dňa 4.12.2018 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s. konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2018 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia.
  • Dňa 4.12.2018 sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s. konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Študentská podnikateľská cena 2018 „ Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia.

Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska . Cieľom projektu je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti , že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas SŠ a VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na SŠ a VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov SŠ a VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zamestnávateľmi  ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené roznymi vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj  so zástupcami vyhlasovateľa projektu . Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v apríli 2019 v Macao. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „ Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi : Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna, nezisková organizácia , ktorá združuje mladých ľudí a to od  študentov VŠ až po samostatných podnikateľov. Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR , chuť stále sa vzdelávať , pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácii pre mladých lídrov a podnikateľov na svete- Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom  200 000 členov.

Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989.

Odborná komisia vybrala z prihlásených študentov  5 finalistov súťaže a to:

1.Martin Hrabovec-spoločnosť Revolware s.r.o.,Wirtschaftsunivesität Wien

2.Ing. Pavol Kaleja, spoločnosť VIZUALIZACKY, s.r.o., Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

3.Patrik Konrády- spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o.,SZŠ –odbor dipl. fyzioterapeut, Košice

4.Ing.Tomáš Szabo-spoločnosť PROGRANT, s.r.o.,Ústav manažmentu STU v Bratislave

5.Ján Široký-spoločnosť Financie.online SK s.r.o., Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Košiciach

 

Udelenie špeciálnych  cien:

 

Cena predsedu Bratislavského samosprávneho kraja – Ing. Tomáš Szabo-spoločnosť PROGRANT,s.r.o

 

Cena spoločnosti NAY- Ing. Pavol Kaleja- spoločnosť VIZUALIZACKY,s.r.o.

 

Cena MasterCard za inovácie Ján Široký-spoločnosť Financie.online.SK s.r.o.

 

Cena JCI-Slovensko (za najväčší  potenciálny prínos pre spoločnosť) -Patrik Konrády  – spoločnosť BodyFix Technologies s.r.o.

 

Cena BMW (sustainable value)Tomáš Szabo spoločnosť PROGRANT,s.r.o.

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards“ do Macao sa stal Martin Hrabovec-spoločnosť Revolware s.r.o.,Wirtschaftsunivesität Wien

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech