PREHĽAD: Rúško vždy a všade, sedenie v reštauráciách končí. Za porušenie pokuta aj 20 000 eur

 • Rúško bude povinné nielen vnútri, ale aj vonku
 • Za stolom v reštaurácii sa už nenaješ, zapovedaný je aj wellness
 • Prinášame ti kompletný prehľad opatrení, ktoré platia od štvrtka 15. októbra
nové opatrenia, koronavírus, rúško
TASR/František Iván, Milan Kapusta
 • Rúško bude povinné nielen vnútri, ale aj vonku
 • Za stolom v reštaurácii sa už nenaješ, zapovedaný je aj wellness
 • Prinášame ti kompletný prehľad opatrení, ktoré platia od štvrtka 15. októbra

Už vo štvrtok 15. októbra o 6:00 začínajú platiť preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu na Slovensku. Schválil ich krízový štáb a do platnosti ich uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Ešte donedávna však nebolo jasné, aké konkrétne pravidlá musia podnikatelia a ďalší ľudia dodržiavať.

Dnes je to jasné, všetky opatrenia zverejnil úrad v nariadení hlavného hygienika. Ten upravuje nielen nosenie rúšok, ale najmä pravidlá pri prevádzkovaní služieb, obchodu a ďalšej práce. Za porušenie nariadenia hrozí pokuta až 20 000 eur.

Od utorka 13. októbra platí aj zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich ľudí. Zakázané sú tiež všetky hromadné podujatia vrátane svadieb a osláv. Hlavný hygienik však varoval, že by sme sa mali vyhnúť aj súkromným žúrkam doma, keďže práve tie sú veľmi častou príčinou šírenia koronavírusu.

Hlavné opatrenia

Od štvrtka sa zakazujú hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb, pričom ich nesmú organizovať žiadne fyzické ani právnické osoby. Hromadné podujatie je možné len v prípade, ak vie organizátor zabezpečiť, aby mali všetci účastníci negatívny PCR test na koronavírus nie starší ako 12 hodín.

Od 9:00 do 11:00 je v maloobchodných prevádzkach vyhradený čas na nákup pre osoby staršie ako 65 rokov.

zdroj: Na snímke nákupy seniorov nad 65 rokov vo vyhradenom čase od 09.00 do 12.00 hodiny pred supermarketom v meste Sečovce, okres Trebišov v súvislosti s prevenciou proti šíreniu nového typu koronavírusu vo štvrtok 9. apríla 2020. FOTO TASR - Roman Hanc

Kompletný prehľad: nosenie rúšok

Rúška musíme nosiť prakticky vždy a všade, vonku i vnútri, ak sme v blízkosti ľudí, ktorí nežijú s nami v jednej domácnosti. Rúška pre deti od troch do šiestich rokov sa odporúčajú.

Nariadenie hygienika schválilo niekoľko výnimiek. Neplatí ani tzv. zdravotná výnimka, ktorú mnohí zneužívali len preto, že sa im nechcelo rúško nosiť. Prekryté horné dýchacie cesty musíme mať všetci okrem:

 • detí do 6 rokov veku
 • osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám

zdroj: TASR

Kompletný prehľad: Všetky prevádzky vrátane obchodov

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti)

Obchodné domy musia navyše zabezpečiť nasledovné:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C, 5
 • počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov.
 • Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.

Opatrenia v reštauráciách
zdroj: SITA/AP

Kompletný prehľad: Reštaurácie

Pre reštaurácie platia rovnaké hygienické pravidlá ako pre obchody- teda vstup len s rúškom, dezinfekcia na ruky, vetranie a podobne. Ďalej musia dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko,
 • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,
 • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb, 
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

kaderníctvo, koronavírus, rúško
zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Kompletný prehľad: Taxislužby

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu šál, šatka),
 • cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Kompletný prehľad: Salóny a kaderníctva

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

kostol, omša, koronavírus
zdroj: TASR/AP Photo/Luca Bruno

Kompletný prehľad: Svadby, krstiny, pohreby a iné

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky), 
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 

Zdroj: ÚradVerejnéhoZdravotníctva

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech