PRIESKUM: Slovensku chýbajú stovky lekárov. Ľudia musia za zdravotnou starostlivosťou cestovať, situácia sa môže zhoršiť

  • Z najnovšieho prieskumu ZMOS vyplýva, že veľká časť obyvateľov musí za všeobecným lekárom dochádzať do okolitých obcí
  • Jednoduchý prístup niektorí nemajú ani ku gynekologickým či zubným ambulanciám
  • Všeobecných lekárov je ako šafranu, veľa z nich nemá ani optimálny vek
  • Ministerstvo zdravotníctva si dalo za cieľ tento problém vyriešiť do roku 2026
Unsplash/Online Marketing, Unsplash/National Cancer Institute
  • Z najnovšieho prieskumu ZMOS vyplýva, že veľká časť obyvateľov musí za všeobecným lekárom dochádzať do okolitých obcí
  • Jednoduchý prístup niektorí nemajú ani ku gynekologickým či zubným ambulanciám
  • Všeobecných lekárov je ako šafranu, veľa z nich nemá ani optimálny vek
  • Ministerstvo zdravotníctva si dalo za cieľ tento problém vyriešiť do roku 2026

Len necelá štvrtina obyvateľov má vo svojej obci či meste prístup k všeobecnému lekárovi. Dokazujú to výsledky reprezentatívneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Prieskum zobrazuje, aké druhy ambulancií pôsobia v mestách a obciach ako aj to, koľko trvá cesta k lekárovi do najbližšej samosprávy. O výsledkoch prieskumu informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe.

Prieskum bol realizovaný v čase od 8. júla do 3. septembra na reprezentatívnej vzorke 535 samospráv.

Dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti je podľa ZMOS kľúčom k prevencii aj liečbe pacientov. Štatutárni predstavitelia miest a obcí preto v prieskume odpovedali aj na otázku, či majú obyvatelia danej obce alebo mesta priamo na území samosprávy prístup ku konkrétnemu druhu lekárskej starostlivosti.

Máš vo svojej obci prístup k všoebecnému lekárovi?

Cestovať musia aj do lekární

Z odpovedí vyplýva, že 24,3 % má prístup k ambulancii všeobecného lekára, 18,7 % k zubno-lekárskej ambulancii a 14 % k ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast. Viac ako 13 % účastníkov prieskumu uviedlo, že obyvatelia majú prístup k lekárni, takmer 7 % aj ku gynekologickej ambulancii a 6,9 % k ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Respondenti mohli uviesť viacero z alternatívnych odpovedí.

Celkovo 31,8 % samospráv uvádza, že ich obyvatelia nemajú priamo v obci alebo meste žiaden prístup k primárnej lekárskej starostlivosti, ako je všeobecný lekár pre deti či dospelých, gynekológ alebo zubár. Týchto lekárov preto musia vyhľadávať v okolitých samosprávach.

Cestovať musia, nie všetci však majú k dispozícii priamy spoj

V súvislosti s dopravnou dostupnosťou sa ZMOS preto pýtal iba tých respondentov, t. j. samospráv, ktorých obyvatelia nemajú ambulanciu priamo v meste alebo obci. Z odpovedí vyplynulo, že 69,4 % obyvateľov sa do ambulancie všeobecného lekára pre dospelých vie dopraviť priamym spojom, konkrétne vlakom alebo autobusom, do 15 minút. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom 23,6 % miest a obcí.

Čo sa týka detského praktického lekára, do 15 minút sa vedia presunúť rodičia zo 61,3 % samospráv. V 29,5 % mestách a obciach to trvá viac ako 15 minút.

Ku gynekologickej ambulancii má do najbližšej obce priamy spoj v trvaní 15 minút 44,8 % obyvateľov samospráv, pričom viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 43,3 % miest a obcí. K zubárovi vo vedľajšej samospráve sa vedia priamo do 15 minút dopraviť obyvatelia v percentuálnom vyčíslení 55,1 %. Viac ako 15 minút to trvá obyvateľom v prípade 35,7 % miest a obcí.

Všeobecných lekárov je ako šafranu

I keď už teraz musí veľké množstvo ľudí za všeobecným lekárom dochádzať do okolitých obcí, čochvíľa to môže byť ešte horšie. Ako informovali Aktuality, slovenské zdravotníctvo sa už dlhodobo pasuje s nedostatkom všeobecných lekárov.

Viacerí zdravotníci nemajú optimálny vek a v ambulanciách často pracujú ľudia, ktorí sú v dôchodkovom veku.

V súčasnosti je podľa štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva SR Jany Ježíkovej priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 59 rokov a priemerný vek pediatrov 61 rokov. Ako informuje agentúra SITA, Slovensku chýba 314 všeobecných lekárov pre dospelých a 137 pediatrov.

Vláda však už schválila reformu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej cieľom je mať viac ambulantných lekárov v regiónoch. Motivovať nových lekárov do sektora má napríklad finančný príspevok.

Ministerstvo však chce zaviesť aj pravidelný systém monitorovania nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku. Ministerstvo tiež avizovalo, že problém s chýbajúcimi lekármi by chcelo vyriešiť do roku 2026.

Zdroje: SITA, Ministerstvo zdravotníctva SR, Aktuality.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK