Roč­ne zabi­je­me prok­ras­ti­ná­ci­ou až 55 dní. Kto­rý typ „prok­ras­ti­ná­to­ra“ si ty?

Henrieta Balázsová / 14. apríla 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pexels.com

Z času na čas potrá­pi prok­ras­ti­ná­cia kaž­dé­ho jed­né­ho z nás. Urči­te aj ty poznáš ten pocit, kedy je čokoľ­vek zau­jí­ma­vej­šie a láka­vej­šie, než dokon­če­nie úlo­hy, na kto­rej si sa zase­kol. Vieš, že by sta­či­lo zaťať zuby a pus­tiť sa do toho, no z neja­ké­ho dôvo­du to pros­te nedo­ká­žeš. A tak sa pobe­rieš rad­šej upra­to­vať ale­bo cvi­čiť. Veď aj to pred­sa dôle­ži­té…

Vedcov tento fenomén zaujal a začali sa zaoberať tým, koľko času strávime prokrastináciou ročne. Výsledok bol priam neuveriteľný - podľa výskumu prokrastináciou ročne zabijeme až 55 dní. Presne na tento údaj bola vyčíslená doba, počas ktorej sa venujeme nepodstatným a nedôležitým veciam, popri čom samozrejme množstvo našich odkladaných pracovných úloh narastá.

Vo všeobecnosti môžeme rozlíšiť 3 druhy „prokrastinátorov“. Ktorý charakterizuje najviac teba?

Perfekcionista

Jednoducho povedané - perfekcionista sa bojí zlyhania natoľko, že radšej ani nezačne. Ak sa mu to podarí, na každom detaile až príliš lipne. Keď to prestane zvládať, dostaví sa prokrastinácia.

Ak patríš k tomuto typu a dodržiavanie dedlineov ti preto robí problém, skús to vziať z opačného konca. Nesústreď sa na detaily na začiatku práce, ale pri jej dokončovaní. Sprav si teda „hrubý koncept“ čohokoľvek, čo máš spraviť a potom ho môžeš šperkovať až do dňa, kedy ho budeš musieť odovzdať.

Zdroj: unsplash.com

Rojko

Ak si týmto typom, tvojím problémom je to, že si kladieš privysoké ciele, ktorých splnenie sa nie vždy stotožňuje s tvojimi možnosťami.

Príklad: ak si zvyknutý vstávať o desiatej a pracovať do noci, no zrazu si povieš, že chceš končiť skôr a budeš vstávať o šiestej, zo dňa na deň sa ti to pravdepodobne nepodarí. Rozlož si každý svoj cieľ na malé krôčiky, len tak predídeš tomu, že niečo vzdáš ešte predtým ,než sa o to vôbec pokúsiš.

Flákač

Vždy si myslíš, že na všetko máš čas, pokiaľ ti deadline nezaklope na dvere. Potom sa však len zbytočne stresuješ a ak sa ti úlohy nakopia, nevieš, čo skôr.

Ako možno tušíš, jediný „liek“ na tento typ prokrastinácie je začať si plniť úlohy načas. Samozrejme, len ak chceš. Niektorí ľudia sú totiž naozaj najproduktívnejší a najkreatívnejší v časovom strese.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)