Šep­ká sa: Goog­le kupu­je Twit­ch za miliar­du!

Šandi / 25. júla 2014 / Lifehacking

You­Tu­be je už teraz plný Let ‘Play videí, teda komen­to­va­ný­ch zázna­mov, kto­ré pre­chá­dza­jú hrou. Ten­to rok fir­ma ozná­mi­la nové API, pomo­cou kto­ré­ho by bolo mož­né stre­a­mo­vať obraz z hry v reál­nom čase. To už roky využí­va kon­ku­renč­ná plat­for­ma Twit­ch. Nie je náho­da, že sa o ňu začal Goog­le zau­jí­mať. O mož­nom náku­pe už máji hovo­ril Wall Stre­et Jour­nal a časo­pis Varie­ty.

Denník VentureBeat teraz na základe svojich zdrojov píše, že Google už miliardový obchod podpísal. Už sa len čaká na oficiálne oznámenie a upresnenie ceny, Google ani Twitch ale zatiaľ nechcú správu komentovat.

O masívnom úspechu Twitch hovoria čísla. Počas troch rokov služba nazbierala 45 miliónov divákov, ktorí si herný stream pustili aspoň raz za mesiac. Aktívnych hráčov je cez milión. V USA sa Twitch podieľa na celkovej internetovej prevádzke 1,8%. To nie je nič oproti Netflix (32%), Google (22%) alebo Apple (4,3%), ale je to viac, než koľko zaťaží linky Hulu, Facebook alebo Amazon. Každý mesiac fanúšikovia pozrú cez 13 miliárd minút videa (YouTube má 360 miliárd minút). Sú to to docela Uau čísla. :)

 

Zdroj: venturebeat

Pridať komentár (0)