Slo­ven­ský star­tup má zla­to z MIT!

Rišo Néveri / 15. augusta 2015 / Tools a produktivita

Nedáv­no sme vás infor­mo­va­li o slo­ven­skom star­tu­pe, kto­rý sa pre­bo­jo­val medzi naj­lep­šiu 11-ku na Kas­per­sky Lab Secu­ri­ty Star­tup Chal­len­ge. Teraz pri­chá­dza­me s ešte lep­šou sprá­vou. Cha­la­nom sa na MIT poda­ri­lo vyhrať! Gra­tu­lu­je­me!

 

Celosvetová súťaž na MIT bola otvorená všetkým podnikateľom a expertom z danej oblasti. Napriek obrovskej snahe tímov môže oslavovať slovenský zástupca, startup Excalibur! Do finálovej jedenástky sa dostali až 3 ambicionózne startupy z Izraela, slovenský Excalibur, tímy z USA, Rumunska, Singapuru, Ruska, Nemecka a Nórska. Na pôde MIT bojovali o hlavnú peňažné výhry, z ktorých si prvé miesto odnieslo 80 000 dolárov.
 
 
 

Excalibur sa spolu s ostatnými ambicióznymi súťažiacimi musel prebojovať poriadne tvrdým sitom. To prebiehalo najskôr online, no následne bolo treba ešte úspešne absolvovať dva workshopy v Luxembursku. Finalistov vybrali zamestnanci Kasperky Lab spolu s dvoma partnermi projektu - Magrove Capital Partners a ABRT Venture Fund.

 

Jeden z najperspektívnejších slovenských startupov rieši problém dôveryhodnosti pri zadávaní hesiel a ich neustále zabúdanie. Excalibur premieňa mobilný telefón na univerzálny tokenový kľúč, čiže si už nikdy nebudeš musieť pamätať mená a heslá. Stačí jednoducho spárovať mobilný telefón s ostatnými zariadeniami a potom sa už len priblížiť k svojmu PC. Systém ťa následne automaticky prihlási bez potreby zadávania akéhokoľvek hesla. Naopak, keď sa vzdiališ, systém ťa automaticky odhlási.

 

Ceny víťazom odovzdá samotná hlava Kaspersky Lab, známy Eugene Kaspersky, pionier v oblasti kyber-bezpečnosti. Okrem ceny si však chalani zaslúžia aj uznanie. Oblasť bezpečnosti v informačných technológiách je silnou stránkou Slovenska, čo sa znovu potvrdilo.

 

Gratulujeme!

Pridať komentár (0)