Slováci si už nebudú doma páliť vlastný alkohol. Štát chce dať domácim páleniciam definitívnu stopku

  • Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa má na Slovensku zrušiť
  • Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú predložilo Ministerstvo financií
  • Domáca výroba destilátov bola na Slovensku zlegalizovaná počas bývalej vlády, presadila ju vtedajšia koaličná strana Most-Híd
TASR/Roman Hanc
  • Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa má na Slovensku zrušiť
  • Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú predložilo Ministerstvo financií
  • Domáca výroba destilátov bola na Slovensku zlegalizovaná počas bývalej vlády, presadila ju vtedajšia koaličná strana Most-Híd

Povolenie súkromnej výroby destilátov z roku 2019 nastolilo priam zlaté časy všetkým malým pestovateľom, ktorí chceli svoju ovocnú úrodu v domácich podmienkach premeniť na alkohol.

Páliť si doposiaľ môže ktokoľvek, kto dovŕšil minimálne 18 rokov a má maximálne 100 litrové destilačné zariadenie. Povolené je páliť maximálne 25 litrov liehu na osobu za jeden kalendárny rok, pričom produkt môže byť použitý len na súkromnú spotrebu. V destiláte môže byť najviac 86 % alkoholu a nesmie sa uvádzať na trh.

Na Slovensku vyrábame svetový unikát. Recept na tento destilát poznajú iba traja ľudia

Zatiaľ čo niektorých schválenie zákona z roku 2019 potešilo, Zdru­že­nie pá­le­níc a lie­ho­va­rov na výrobu destilátov na Slovensku ho vždy zásadne odmietalo. Združenie dlhodobo upozorňovalo, že ak štát umožní do­máce pá­le­nie al­ko­holu, ne­bude v jeho si­lách kon­tro­lo­vať do­dr­žia­va­nie akých­koľ­vek v zá­kone uve­de­ných usta­no­vení.

alkohol
zdroj: Pixabay

Predsa len, mimo sezóny je človek povinný mať pálenicu zaplombovanú. Na to, aby ju mohol použiť, ho musia nutne navštíviť úradníci z colnej správy, aby pálenicu odplombovali a potom samozrejme aj znovu uzavreli. 

Je naivné predpokladať, že každý amatérsky výrobca sa po kúpe zariadenia automaticky prihlási a dodrží zákonom stanovený limit. Naopak – je veľmi pravdepodobné, že limity sa budú hromadne prekračovať a vôbec nepôjde o výrobu alkoholu pre osobnú spotrebu,“ povedal predseda Združenia Viktor Mikuška a dodal, že takto benevolentne nastavené pravidlá prinášajú aj obrovské riziko, kedy amatérsky a neskúsený výrobca vyrobí nekvalitný a zdravie poškodzujúci alkohol.

Na Slovensku je takmer 200 registrovaných páleníc a podľa odhadov 10 000  nelegálnych. Ak by prešla len polovica z nich na legálnu výrobu, úradníci z colnej správy by sa prinajlepšom výdatne nacestovali, nakoľko ich personálna kapacita má, samozrejme, určité limity.

Problémy nenechali na seba dlho čakať

Komplikácie naozaj nastali a nová vláda pod vedením Igora Matoviča, chce dať domácemu páleniu destilátov opäť stopku. Podľa ministerstva financií zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobilo mimoriadne neefektívnu daňovú kontrolu a štát takýmto spôsobom len prichádza o peniaze.

„Z dôvodu predchádzania daňovým únikom a v snahe znížiť mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž správcu dane sa zruší súkromná výroba destilátu,“ uvádza sa v novele zákona. 

alkohol palenica
zdroj: Pixabay

Od zavedenia tejto možnosti pálenia od 1. januára 2019 príjmy do štátneho rozpočtu zo súkromnej výroby destilátu na spotrebnej dani boli vo výške 2 160 eur, pričom náklady na správu dane sú niekoľkonásobne vyššie. 

„Finančné riaditeľstvo SR vyčíslilo finančné náklady, ktoré vznikli colným úradom v súvislosti s výkonom daňového dozoru nad súkromnou výrobou destilátu, ako aj nad držbou destilačných zariadení určených na súkromnú výrobu destilátu v roku 2019 na 8 975 eur a v tomto roku na 3 153 eur,“ informuje MFSR.

Súhlasíš, aby sa zakázalo domáce pálenie alkoholu?

Slováci si tak zrejme po novom budú môcť nechať vypáliť svoju úrodu výlučne v oficiálnych, profesionálnych páleniciach. Podľa stanoviska Združenia sú oficiálne pestovateľské pálenice presne tým nástrojom, ktorý umožňuje fyzickým osobám bezpečne vypáliť si pod odborným dozorom a legálne kvalitný alkohol pre vlastnú spotrebu a z vlastného ovocia.

„Tento systém funguje už dlhé roky a bez najmenších problémov. Legalizácia domáceho pálenia alkoholu ho prakticky zlikviduje a napácha škody, ktoré sa ani nedajú domyslieť,“ vyhlásil na záver predseda Združenia Viktor Mikuška.

palenica
zdroj: TASR/František Iván
Zdroje: MFSR, Združenie páleníc a liehovarov, NRSR, Finančná správa

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech