Slovensko.digital zvlád­la za nie­koľ­ko dní to, čo štát nedo­ká­zal roky!

Martin Bohunický / 17. decembra 2015 / Tools a produktivita

Ini­cia­tí­va Slovensko.digital pri­nies­la úpl­ne novú mož­nosť, ako ľuďom zo zahra­ni­čia zjed­no­du­šiť účasť na voľ­bá­ch.

"Až 98% ľudí zo zahraničia nevolilo v posledných parlamentných voľbách, aj pre zložitý proces a skoré termíny — my sme proces zjednodušili na 3 minúty, 20 slov a 8 klikov," píše sa na stránke nového projektu volby.digital.

Cieľom tejto snahy je maximálne zjednodušiť Slovákom žijúcim v zahraničí proces volieb. Doteraz bol celý proces tak náročný, že väčšinu ľudí spoľahlivo odradil.

Na vybavenie žiadosti nepotrebujete kritizovanú špeciálnu čítačku, stačí vám adresa, rodné číslo a ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku, tak aj cestovný pas.

Proces sme cvične vyskúšali a jednoduchšie to už asi naozaj nejde. Palec hore!

Pridať komentár (0)