Slovenskí podnikatelia posielajú gastráče na smetisko dejín. Drží sa ich len 12 % firiem, naznačuje analýza NPC

  • Mnohí zamestnávatelia by uvítali možnosť poskytovať výlučne finančný príspevok
  • Skončia raz gastro lístky v zabudnutí?
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, unsplash/Markus Spiske, unsplash/The Creative Exchange
  • Mnohí zamestnávatelia by uvítali možnosť poskytovať výlučne finančný príspevok
  • Skončia raz gastro lístky v zabudnutí?

Aktualizované o stanivisko  Asociácie moderných benefitov (AMOBE).

Od 1. marca 2021 vznikla zamestnávateľom, ktorí nezabezpečujú stravovanie, povinnosť, ktorá umožňuje zamestnancom vybrať si, či chcú dostávať stravovacie poukážky, alebo finančný príspevok na stravovanie.

Zväčša volia finančný príspevok

V súvislosti s touto témou sa rozhodlo Centrum lepšej regulácie (CLR), právno-analytický odbor Slovak Business Agency, pre vykonanie analýzy dopadov na podnikateľské prostredie. Zber dát trval od 25.05. do 30.06.2021, pričom sa ho celkovo zúčastnilo 388 respondentov z radov podnikateľov, uvádza sa na webe Národného podnikateľského centra.

Výsledky ukázali, že zamestnanci jednoznačne inklinujú k možnosti finančného príspevku na stravovanie.

„Vo výraznej väčšine prípadov, kedy zamestnávatelia umožnili svojim zamestnancom výber, siahajú zamestnanci po možnosti finančného príspevku. Až 56 % zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom už umožnili slobodný výber, uviedlo, že všetci ich zamestnanci si zvolili možnosť finančného príspevku na stravovanie,“ uvádza sa v analýze.

Z tej ďalej vyplýva, že iba 12 % zamestnávateľov uviedlo, že nikto zo zamestnancov si nezvolil finančný príspevok.

Strava
zdroj: unsplash/Louis Hansel

Zamestnávatelia by prijali výlučne existenciu príspevku

Súčasťou analýzy bola aj otázka, ako sa prejavilo zavedenie finančného príspevku na nákladoch spojených s úpravou účtovného systému. Zo 188 podnikateľov až 71 % uviedlo, že zavedenie finančného príspevku im náklady nezvýšilo.

„20 % respondentov uviedlo, že zavedenie finančného príspevku im zvýšilo náklady na úpravu účtovného systému, len 9 % respondentov sa k otázke nevedelo vyjadriť,“ vychádza z analýz.

Zamestnávatelia sa tiež zhodli, že ideálna by bola existencia výlučne finančného príspevku na stravu. Až 61 % zamestnávateľov uviedlo, že by preferovali výlučne poskytovanie finančného príspevku na stravu pre svojich zamestnancov.

Peniaze
zdroj: unsplash/Markus Spiske

Ďalších 27,4 % opýtaných zamestnávateľov uviedlo, že systém v ktorom má zamestnanec na výber, im vyhovuje. Iba 11,7 % zamestnávateľov zas zastáva názor, že by im viac vyhovovala existencia výlučne stravných poukážok.

„Vo všeobecnosti sa zamestnávatelia, ktorí neposkytujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, resp. v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, veľmi pozitívne vyjadrovali k zavedeniu finančného príspevku a zrušeniu de-facto monopolu firiem poskytujúcich stravovacie poukážky,“ uvádza sa v Teste MSP.

K analýze sa vyjadrila v pondelok aj  Asociácia moderných benefitov (AMOBE). „Tento „prieskum“ má nesprávneho respondenta a na základe zverejnených informácií (vzorka 388 firiem) ani nejde o reprezentatívny prieskum. Stravné je určené zamestnancom, preto otázka foriem stravného a ich preferencií by mala smerovať výhradne tomu, komu je určené – teda zamestnancom,“ píše v stanovisku AMOBE.

„Asociácia moderných benefitov (AMOBE) uskutočnila v auguste a septembri tohto roka s agentúrou 2muse reprezentatívny prieskum „Ako sa máš, slovenský zamestnanec?“, a to na vzorke 1200 respondentov.“

„Jeho závery sú presne opačné: finančný príspevok považuje za ideálnu formu stravného len približne jedna tretina zamestnancov, ktorý navyše patria k najlepšie zarábajúcim. Najväčšia časť slovenských zamestnancov (približne 40 %) preferuje stále elektronické alebo papierové stravné poukážky,“ uzatvára asociácia.

Zdroje: lepsiezakony.sk, npc.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie