Táto reštaurácia má apokalyptickú atmosféru ako z filmu Blade Runner

  • Nachádza sa v novom objekte technologického start-up centra BINARIUM v Mlynskej Doline
  • Atmosféra interiéru je inšpirovaná post apokalyptickým filmom Blade Runner
  • Podrobnejšie dielo približujú samotní autori
w6
archinfo.sk
  • Nachádza sa v novom objekte technologického start-up centra BINARIUM v Mlynskej Doline
  • Atmosféra interiéru je inšpirovaná post apokalyptickým filmom Blade Runner
  • Podrobnejšie dielo približujú samotní autori

Priestor pozostáva z dvoch celkov predelených vloženým objektom, pripomínajúcim mestskú ulicu. Príprava jedla, kávy a piva je umiestnená vo farebných lodných kontajneroch, ktoré komunikujú s okolím otvormi s čiernou šambránou. Dubové a čierne stoly s farebnými stoličkami sú rozmiestnené od oceľových stĺpov lemujúcich „ulicu“ až po obvodový plášť, doplnený okennými šambránami s popínavou zeleňou. Betónový strop s priznanými inštalačnými médiami je zjednotený do čiernej farby. Doplnený je koordinovaným chaosom podvesených neónových svietidiel s červenými káblami.

Dispozičné riešenie priestoru 

Piestor pre prevádzku s reštauraciou sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v jestvujúcej novostavbe polyfunkčného objektu v Bratislave, časti Karlova Ves, ulica Staré Grunty. Odbytový priestor má 92 miest na sedenie a takisto je tu priestor varne so zázemím. Odbytová časť reštauračnej zóny je okrem samotnej recepcie prístupná cez samostatný vstup.

Otvorený priestor môže byť pomocou mobilných priečok prepojený aj so susednými priestormi kongresovej viacúčelovej sály, ktorej priestor je riešený s možnosťou variabilného delenia na menšie celky. Tieto priestory sú oddelené od prevádzky reštaurácie. V rámci prípravy jedla a nápojov bolo uvažované so samoobslužným výdajným pultom zakomponovaným do opticky otvoreného priestoru varne, a samostatnou kaviarenskou a barovou časťou. Varňa je dimenzovaná na 200 jedál za deň.

Zázemie reštaurácie je tvorené samostatným vstupom pre zamestnancov a zásobovanie, šatňou a hygienou pre 5 zamestnancov, skladom potravín a skladom odpadu prístupným z exteriéru so zabezpečením proti vniknutiu škodcov.

Odvod a prívod vzduchu do varne je riešený samostatnou vzduchotechnickou jednotkou s rekuperáciou. Odvod znehodnoteného vzduchu je zároveň riešený aj zo všetkých pomocných priestorov a skladov. Znehodnotený vzduch z varne je čiastočne odvádzaný nad strechu objektu s využitím jestvujúcich rozvodov VZT. Zvyšná časť znehodnoteného vzduchu bude odvádzaná cez fasádu do severnej strany za objektom. V blízkosti odvodu znehodnoteného vzduchu sa nenachádzajú žiadne obytné priestory, iba susedné parkovisko.

zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech