Tento banícky dom je dôkazom toho, že je možné zakomponovať tradíciu do moderného sveta

  • Rozsiahla rekonštrukcia typického baníckeho domu, kde sa podarilo s citom zachovať pôvodný charakter stavby a zároveň vytvoriť podmienky pre dnešný štandard prechodného bývania.
01_foto-martin-sveda-kopie
Martin Šveda
  • Rozsiahla rekonštrukcia typického baníckeho domu, kde sa podarilo s citom zachovať pôvodný charakter stavby a zároveň vytvoriť podmienky pre dnešný štandard prechodného bývania.

Objekt sa nachádza v blízkosti historického centra mesta Banská Štiavnica, je osadený vo svahovitom teréne v historickej zástavbe poväčšine baníckych domov. Jeho zadná časť je zapustená do terénu, vyčnieva len strecha. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený s charakteristickou asymetrickou sedlovou strechou s polvalbami. Rekonštrukcia objektu rešpektuje pôvodné dispozičné riešenie baníckeho domu a zohľadňuje požiadavky investora na funkciu prechodného bývania.

Situácia

Situácia

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

foto: Martin Šveda

Dispozícia domu bola očistená od nevhodných zásahov z 20. storočia, časti fasád znehodnotené zväčsenými okennými otvormi a novodobými výplňami boli analogicky zrekonštruované, nové okenné výplne boli navrhnuté podľa dochovaných originálov. Predná čast prízemia objektu tvorená drevenicou sa vzhľadom na havarijný stavebnotechnický stav musela odstrániť a nahradiť – s ohľadom na problémovú náhradu a konzerváciu takéhoto typu konštrukcie sa pristúpilo k náhrade keramickým murivom. Pôvodné zachované a použiteľné prvky boli reštaurované a repasované, poškodené boli nahradené precízne remeselne spracovanými replikami.

Pôdorys

Pôdorys

foto: Martin Šveda

Pre užívateľov domu je pomocou terasy prístupnej priamo zo zobytneného podkrovia vytvorená platforma na oddych. Novotvar – sklenené dvere – je zakrývateľný vrátami. Terénne schodisko a celá nová morfológia záhrady umožňuje prepojenie terasy s priestorom pred hlavným vstupom do prízemia domu. Pod terasou sa nachádza hospodárske zázemie objektu stvárnené ako drevená šopa, aby nerušilo pôvodný vzhľad domu. Na hornej platforme pribudol uzatvárateľný altánok, ktorý svojim prevedením, šindľovou strechou a detailami odkazuje na pôvodné hospodárske šopky a dotvára atmosféru celej parcely.

foto: Martin Šveda

foto: Martin Šveda

Podklady: Z+V architects, zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá