Tých­to 6 skve­lý­ch vecí sa sta­ne, ak si budeš kaž­dý večer pred spa­ním čítať

Henrieta Balázsová / 14. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com/pexels.com

Jeden dostup­ný údaj z Ame­ri­ky hovo­rí o tom, že v minu­lom roku do rúk nevza­lo ani jedi­nú kni­hu až 25% dospe­lý­ch gra­mot­ný­ch Ame­ri­ča­nov. Podob­ný údaj hovo­ria­ci o tom, ako je na tom Slo­ven­sko žiaľ dostup­ný nie je, no urči­te by bol zau­jí­ma­vý. Ku kto­rej sku­pi­ne ľudí pat­ríš ty? Ak si váš­ni­vým čita­te­ľom, kto­rý si svoj život bez kníh ani nevie pred­sta­viť, urči­te ťa zauj­me, čo všet­ko sa s tebou sta­ne, ak venu­ješ kaž­dý deň chví­ľu pred spa­ním prá­ve číta­niu.

#1: Budeš spať oveľa lepšie

Prechod do fiktívneho sveta ti uľahčí zbaviť sa napätia z celého dňa a pomôže ti zrelaxovať sa už v priebehu niekoľkých minút. Čítanie v posteli je tak jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť naozaj pokojný spánok. Určite si predsa ešte pamätáš, že ako dieťaťu sa ti najlepšie zaspávalo po prečítaní rozprávky. Škoda, že mnohí dospelí tento návyk časom strácajú.

#2: Zredukuješ svoju hladinu stresu

Štúdia vykonaná na univerzite v Surrey (Veľká Británia) jasne preukázala, že hladina stresu sa čítaním výrazne znižuje, a to predovšetkým vtedy, ak sa mu venuješ pred spaním. Výsledky výskumu ukázali, že u ľudí, ktorí si čítali pred spaním, klesla hladina stresu až o neuveriteľných 68%.

#3: Budeš viac kreatívny

Mnohí ľudia si myslia, že úspešní podnikavci čítajú pred spaním výhradne odborné knihy či autobiografie. Nie je to však pravda. Tí najúspešnejší ľudia čítajú skutočne všetko. Práve to im dáva obrovský rozhľad a dokážu sa na svet a na ľudí vždy pozrieť inými očami. Čítať mnoho žánrov a v každom si nájsť niečo „svoje“ je ako pozerať sa na svet cez okuliare, na ktorých si farby sklíčok môžeš meniť podľa svojej nálady.

Zdroj: pexels.com

#4: Budeš schopný viac sa sústrediť

Všetko to hranie sa s mobilom a bezcieľne surfovanie na internete tvoju koncentráciu úplne zabíja. Naša schopnosť sústrediť sa je čoraz menšia a menšia. Čítanie ťa však núti spracovávať všetky prijímané informácie bez akýchkoľvek pomôcok, akými sú napríklad smartfón či notebook. Trénuješ si tak svoj mozog a ten sa opäť učí, aké to je na niečo sa sústrediť naozaj na 100%.

#5:  Staneš sa viac empatickým

Čítanie beletrie je skvelým spôsobom, ako objaviť a pochopiť pocity iných ľudí. Budeš schopný viac sa vcítiť do toho, čo práve prežívajú a tiež bude pre teba ľahšie predstaviť si, aké by to asi bolo „obuť si ich topánky“. To, že čítanie beletrie skutočne zvyšuje schopnosť empatie bolo dokázané už aj viacerými štúdiami.

#6: Vďaka čítaniu si vytvoríš oázu pohody a pokoja

Aký je najlepší spôsob, ako po náročnom dni úplne vypnúť a oddýchnuť si? Najskôr si musíš vytvoriť pokojný priestor, kde sa budeš môcť úplne uvoľniť. Úplne eliminovať by si mal aj svetlo vyžarované z obrazovky počítača či televízie. Ak si z čítania pred spaním spravíš rituál, ktorý ťa vždy upokojí a pripraví na spánok, budeš sa k nemu  s radosťou automaticky vracať každý deň.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)