UBER nají­ma v Indii aj rik­še

Tomáš Kahn / 9. apríla 2015 / Tools a produktivita

Iba pár hodín po tom, čo naj­väč­ší kon­ku­rent Uber-u, indic­ký Ola, zís­kal novú inves­tí­ciu, ozná­mil Uber sve­tu ďal­šiu novin­ku. V Indii bude mož­ne využí­vať ich služ­by nie len pro­stred­níc­tvom kla­sic­ký­ch taxí­kov, ale svo­je uplat­ne­nie tu náj­du aj rik­še.

 

 

Pri tejto príležitosti spúšťa Uber novú službu s názvom UberAuto, ktorá bude slúžiť na privolanie rikše a využiteľná bude iba v New Delhi. Jednou z najväčších prekážok pre zavedenie tejto služby bolo platenie, keďže klasický spôsob platenia v Uber taxíkoch by bol v tomto prípade nepoužiteľný. A tak sa Uber rozhodol zaviesť možnosť platenia cash. Táto služba funguje úplne rovnako ako všetky ostatné od Uber-u. Užívateľ otvorí jednoducho aplikáciu, z možností vyberie funkciu UberAuto a už mu zostáva len počkať na potvrdenie objednávky od vodiča a na jeho následný príchod.

"Pokiaľ ide o cestovanie v New Delhi, tak rikše sú tam úplným základom. Sme si vedomí históriou a hodnotou tohto vozidla pre Indiu a aj preto sme sa rozhodli ich zaradiť medzi naše služby. Pre nás je to ďalší spôsob, ako rozšíriť naše služby a ponúknuť ich väčšiemu množstvu ľudí", vyhlásil Uber na svojom blogu.

 

 

V dôsledku nedávneho znásilnenia klientky vodičom Uber-u v New Delhi funguje Uber v tejto krajine na "non-profit" modely, čo znamená, že nemusíte dopredu platiť rezervačný poplatok za taxík. Preprava prostredníctvom rikše patrí v Indií k tej najlacnejšej a všadeprítomnej, čo sú ďalšie dôvody, prečo sa Uber rozhodol pre tento krok. V Indii pôsobí Uber už celkovo v 11-tich mestách, čo je druhý najväčší počet hneď po USA. Aj keď Uber nie je najväčším taxi prepravcom v Indií, prvenstvo tam patrí domácemu Ola, jeho kvalita služieb je na oveľa vyššej úrovni.

 

zdroj: TechCrunch

Pridať komentár (0)