Viktor Mikulášek: slovenské startupy majú dobre našliapnuté

  • Startupové štúdio Launcher hľadá od septembra minulého roka tie najkvalitnejšie slovenské startupy. Svoje skúsenosti z domáceho, ale aj zahraničného IT sveta priniesol do Launcheru aj jeho CEO Viktor Mikulášek, ktorý je presvedčený, že na Slovensku máme dostatok kvalitných projektov, ktorým je však treba pomôcť presadiť sa hlavne v zahraničí. Viktor nám prezradil, aký je jeho pohľad na slovenské startupy a celú startupovú scénu.
image_1448539240.png
  • Startupové štúdio Launcher hľadá od septembra minulého roka tie najkvalitnejšie slovenské startupy. Svoje skúsenosti z domáceho, ale aj zahraničného IT sveta priniesol do Launcheru aj jeho CEO Viktor Mikulášek, ktorý je presvedčený, že na Slovensku máme dostatok kvalitných projektov, ktorým je však treba pomôcť presadiť sa hlavne v zahraničí. Viktor nám prezradil, aký je jeho pohľad na slovenské startupy a celú startupovú scénu.

 

Ahoj Viktor, povedz nám v skratke niečo o sebe. Viem, že si predtým pracoval v jednej veľkej slovenskej softwarovej firme. Ako si sa dostal odtiaľ ku startupom?

V skratke som CEO startup štúdia Launcher, som v najlepších rokoch ;-) a môj background je IT a Telco. Rád športujem a v rámci tejto vášne som aj ja prepadol triatlonu a ironmanovi. V súkromí sa najviac venujem svojim 2 malým blonďavým modrookým babám.

A áno, máš pravdu, prišiel som do Launcheru zo známej slovenskej IT firmy. Pôsobil som tam 9 rokov na viacerých pozíciách v doméne riadenia IT projektov. Posledné 2 roky som pracoval ako riaditeľ divízie projektového manažmentu. Pred viac ako rokom som nastúpil na cestu budovania startupového a inovačného štúdia Launcher. Aj keď vtedy sme ešte netušili, že to bude startup štúdio a že sa bude volať Launcher.

 

 

Čiže ako projektový riaditeľ si tiež pracoval na nových projektoch. Dá sa to porovnať so startupmi ako ich poznáme?

Ako riaditeľ projektového manažmentu som už priamo na projektoch nepracoval, mal som na starosti projektový dohľad nad všetkými projektami firmy a rozvoj tímu ďalších 15-tich projektových manažérov.

Ale pred tým som pracoval na viacerých veľkých projektoch, na ktorých som vyrástol. Išlo o zaujímavé pracovné skúsenosti  v tuzemsku ako aj v zahraničí. Prvé roky som robil na projektoch pre dnešný Slovak Telekom, keď sa púšťali do pioniersky digitálnych služieb. Neskôr som viac ako 2 roky riadil slovenskú časť vývoja nového sieťového produktu pre Cisco Systems v Kalifornii.

 

Na tomto projekte som reálne zažil ako gigantická firma rieši outsource inovácie vytvorením samostatnej organizácie mimo vlastných štruktúr, riadi projekty agilne a smerom k „lean“, distribuuje riadenie a vývoj po svete a vytvára tak reálnu alternatívu k americkým startupom. S vynikajúcim tímom to bol vtedy pre nás jedinečný projekt a veľká skúsenosť. Neskôr som 2 roky riadil systémovú integráciu a spustenie jedného známeho diaľničného systému.

Ako tieto projekty korelujú so startupmi, resp. inováciami? Vtedy sme si to neuvedomovali, ale dnes vieme, že v mnohom hlavne v realizácii. Z pohľadu firmy, v ktorej som pracoval, ani v jednom prípade nebola firma organizačne, ľudsky, kapacitne a procesne pripravená realizovať takéto projekty. Museli sme to vymyslieť a zrealizovať tak, aby sme uspeli.

 

Preto tieto projekty mali samostatnú organizáciu, riadenie, kultúru, ľudí a postupy. Fungovali v tom čase podobne ako samostatné firmy, na podobných princípoch ako dnes startupy. Bola to skúsenosť, ktorá ma veľa naučila a prispela do ďalšieho smerovania. Takže s rozbehom tímov a firiem, produktovým manažmentom, uvádzaním produktov na trh, dynamickým prostredím, SW vývojom a celkovo riadením mám dosť skúseností.

 

 

Sledoval si slovenskú startupovú scénu aj predtým, ako si prišiel do Launcheru? Či si sa tiež musel do toho pomaoly dostať?

Sledoval som startupovú scénu okrajovo. Poznal som príbehy viacerých firiem, ale nebol to môj focus. Keď som sa do toho pustil, veľa vecí mi prišlo známych. Niečo som samozrejme musel dohnať a tiež bolo nevyhnutné doplniť tím o skúsených ľudí. Bola to pre mňa výzva a niečo nové, ale ja rád plávam v nových vodách ;-).

 

Ako CEO Launcheru sa ti určite predstavilo už mnoho startupov. V čom vidíš silné stránky slovenských startupov?

S novou identitou startup štúdia Launcher sme vyšli v septembri minulého roka. So startupmi, investormi, firmami a aj univerzitami komunikujeme od úplného začiatku. Počas minulého roka sme aktívne komunikovali s desiatkami startupmi a tento trend stále pokračuje.

Ohľadom silných a slabých stránok, začnime asi tými silnými ;-). Na Slovensku máme komunitu a startup scénu, ktorá to má dobre našliapnuté, aj keď sme podľa mňa na začiatku. Čo sa týka startupov a founderov, tak je vidieť, že mnohí sú veľmi pracovití, nechýba im nadšenie, nasadenie a neprekáža im dynamika prostredia. Ohľadom investícií, dobré nápady a tímy nemajú problém dostať podporu a základný kapitál, čo je veľmi dobre.

 

Čo by si im na druhej strane vytkol?

Slabé stránky startupov sa podľa mňa týkajú hlavne rozbehu obchodu a prekračovania hraníc. Veď koľkým startupov sa vo fáze excelu a počas vývoja produktu „darilo“, ale keď prišlo k predaju služby, tak čísla neprišli a hypotézy sa nepotvrdili, ani tie validované aj napriek akceleračným programom, mentoringu a kade čomu podobnému.

To isté sa týka zahraničnej expanzie, ktorá sa darí len výnimočne. Ale aby sme neboli nespravodliví, to sa netýka len startupov, s týmto majú problémy aj veľké firmy s násobnými rozpočtami. Máme tu veľa dobrých programátorov, nemáme zväčša problém s vytvorením produktu, máme aj nápady a fajn marketérov, vieme byť veľmi „lean“ a máme prístup k dobrému testovaciemu trhu. Startupy sa musia viac internacionalizovať, načerpať skúsenosti a tak mnohé nedostatky odstrániť.

 

 

Ktoré vlastnosti/kvality sú pre teba najdôležitejšie pri posudzovaní startupu? Founder, nápad, tím…?

Na každom startupe a myšlienke sa v prvom rade snažíme nájsť to dobré, resp. niečo čo v kombinácii s našimi skúsenosťami a možnosťami dáva zmysel a väčší rozmer. Nemáme presnú schému a preto, ak už diskutujeme so startupom alebo inou. formou inovácie, tak k tomu pristupujeme individuálne. Samozrejme pri komunikácii posudzujeme aj foundrov, ich zameranie, skúsenosti, cieľavedomosť, schopnosť plniť, čo sľúbia, samozrejme aj tím, myšlienku, oblasť biznisu, potenciál a ďalšie. Pre nás sú dôležité aj synergie a preto vždy zvažujeme, či a ako vieme pomôcť a využiť spoločný potenciál. Preferujeme foundrov s rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti, v ktorej chcú podnikať.

 

Stalo sa ti niekedy, že sa ti napríklad nápad páčil, ale tím nie a naopak? Ako to potom riešiš?

Jasné, to sa stáva pravidelne. Je to väčšina prípadov. Ako som už spomínal, ak sa nám niečo páči, snažíme sa ísť v takom prípade viac do hĺbky. Väčšinou až potom sa ukáže, či spolupráca dáva zmysel. Myšlienky samostatne nepreberáme, aj keď vnútorne by sme kapacity na to možno mali. Ak startupu niečo chýba, napr. časť vývojového tímu, prevádzka, majú technologické problémy, problém s B2B predajom, s ktorým vieme pomôcť, v takom prípade hľadáme spoločnú reč. Ak sa nám pozdávajú iba ľudia, tak sa snažíme s nimi rozvinúť spoluprácu alebo aspoň zostať v kontakte. Už sme riešili aj také, že sa k nám po čase vrátili a s niektorými dodnes spolupracujeme, resp. u nás pracujú.

 

Ako by si celkovo zhodnotil slovenskú startupovú scénu? Myslíš, že sa uberá správnym smerom alebo by si niečo zmenil?

Pred nedávnom som si vypočul zopár názorov na českú scénu, pri ktorých sa mi potvrdilo, že je to u nás dobre našliapnuté. Máme tu viacero vzorov z radov firiem a ľudí, ktorí sa o to zasluhujú. Štát s priamou podporou startupov je nečinný, ale na to sa podľa mňa nedá spoliehať. Skôr by pomohli lepšie vysoké školy, legislatívne zmeny pri zakladaní firiem podporujúce rizikový kapitál a spolupráca so zahraničím. Vidíme neustále vznikať startupy, firmy a organizácie podporujúce startupy a inovácie. Občas sa mi to zdá, že je to až príliš veľká móda, ktorá prináša mnohým startupom stratu focusu.

Nemenil by som toho veľa, treba asi len v mnohých veciach ešte pridať. Potrebujeme viacej dobrých vzorov, pomohli by nám ďalšie úspešné startupy, ak by sa presadili v medzinárodnom prostredí, väčšiu angažovanosť veľkých firiem, prístup k zahraničnému know-how ohľadom expanzie a pridať na univerzitách.

Chcem ešte povedať, že na Slovensku som počas roka stretol zopár málo firiem, ktoré dnes nevoláme startupmi, resp. oni sami sa tak nenazývajú, ale mohli by byť pre mnohých dobrým príkladom. Nečerpajú podporu zo startup komunity, ani sa nikde neobjavujú, ale majú za krátky čas príjmy na úrovni stoviek tisíc eur, prípadne už prekonali zahraničnú expanziu. Dozvedáme sa o nich pomerne ťažko, pretože sa rovno zameriavajú na zahraničie, pripadne úplný „niche market“. Je to na jednej strane zle pre komunitu, na druhej strane sú skvele focusovaní.

 

 

V Launcheri máte teraz 5-6 startupov a vyzerá to tak, že veľa sa sem už fyzicky nezmestí. Plánujete preto prijímať ešte ďalšie projekty? Ak áno, kam ich dáte?

V Launcheri máme teraz 6 startupov, resp. rozvíjajúcich sa firiem, plus ideme rozvíjať aj viaceré ďalšie. Stále sme otvorení novým projektom. 5 zo súčasných sedí priamo u nás a jeden mimo. Priestory riešime podľa potrieb a ak bude treba nebudeme mať problém sa presťahovať. U nás nie je podmienka, aby tu startup sedel. Ak príde správny čas, súčasťou vybudovania samostatnej firmy je aj to, že sa odsťahuje, možno aj za hranice.

 

Kam má teda nasmerovaný Launcher a hlavne startupy v ňom?

Launcher má nasmerované k organizácii, ktorá buduje mladé inovatívne spoločnosti skombinovaním startupových princípov a skúseností z reálneho biznis sveta. Launcher určite porastie, pôjde do širšieho regiónu, rozšíri svoje služby a kapacity pre podporu startupov, buduje svoju schopnosť outsourcovať inovácie a spin-outy z veľkých spoločností, rozširuje spoluprácu s univerzitami a mnohé ďalšie.

Startupy v Launcheri majú jednoznačne nasmerované do zahraničia a k novým trhom. Chceme z nich mať časom samostatné spoločnosti tak organizačne, právne ako aj ekonomicky. My im vytvárame prostredie, v ktorom sa nemusia báť riskovať, pomáhame  rastom a expanziou, snažíme sa o ich maximálny focus na core biznis.

 

 

Klasická otázka, ktorá neminie ani teba :). Prečo by sa mal startup prihlásiť práve ku vám, v čom je vaša pridaná hodnota pre startup?

U nás majú ľudia, startupy a inovatívne myšlienky dvere otvorené. Nemáme presné schémy a neodmietame diskusiu, ak vidíme potenciál na spoluprácu a synergie. S našimi startupmi a projektami doslova žijeme. U nás pracuje priamo v tíme viacero ľudí z oblasti IT developmentu, manažerského consultingu, marketingu, investícii, analýz trhu, nastavenie biznis modelu, práva, účtovníctva a ďalšie. Všetci títo ľudia nepracujú len ako mentori, ale často priamo v startupoch. U nás dostane startup investície, prístup k špecifickému networku, doplníme jeho tím, má prístup k službám, k dispozícii priestory a pod. Z radov investorov máme za sebou ľudí z IT sveta, ktorí vybudovali známe slovenské IT spoločnosti. K tomuto všetkému majú startupy priamy prístup a môžu tak čerpať z viac ako 25 ročných skúseností pri budovaní úspešných firiem.

 

Na záver by som rád vedel to najpodstatnejšie, čím si chcel byť, keď si bol malý :)?

Ako asi každý keď bol malý, bolo toho viacej. Ale asi najviac som chcel byť neurochirurg ;-).

 

Ďakujem Viktorovi za rozhovor a verím, že si vybral ten lepší job ;)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK