Vla­di­mír Hom­za navrhol futu­ris­tic­ký pro­jekt zasa­de­ný do slo­ven­ský­ch hôr

Linda Cebrová / 17. mája 2017 / Architektúra

zdroj: behance.net

Slo­ven­ský archi­tekt Vla­di­mír Hom­za doka­zu­je, že pri pre­pá­ja­ní naši­ch lesov s moder­nou archi­tek­tú­rou nemu­sí­me pri­már­ne uva­žo­vať len o kla­sic­ký­ch dre­ve­ni­cia­ch.

Vladimír Homza je jeden z úspešných slovenských architektov, ktorí to už v mladom veku dotiahli veľmi ďaleko. Vladimír má 30 rokov a pochádza z malebného východoslovenského mestečka Bardejov. V roku 2006 sa stal študentom Fakulty architektúry STU v Bratislave, kde aj v roku 2012 svoje štúdium úspešne ukončil.

Vladimír bol už počas vysokoškolského štúdia veľmi aktívnym študentom, nakoľko pracoval hneď v niekoľkých architektonických ateliéroch na Slovensku. Zhruba po dvoch rokoch od ukončenia štúdia a práci na Slovensku začal uvažovať o kariére v zahraničí.

V tom čase neďaleká Viedeň zažívala niečo ako menší stavebný boom. Vladmírovi sa to zdalo ako skvelá príležitosť na prezentáciu jeho práce, zbalil si kufre, portfólio a vyrazil za hranice.

Na začiatku absolvoval niekoľko pohovorov a dostal pár menších angažmá pre rôznych rakúskych architektov. Neskôr si našiel stálu prácu, v ktorej zotrval až dodnes. Od roku 2014 tak žije vo Viedni a pracuje na pozícii DesignArchitect v spoločnosti HNP Architects, ktorá sa sústreďuje prevažne na výstavbu výškových budov.

foto:behance.net

Jedným z jeho unikátnych kúskov portfólia je projekt s názvom "Alone in the forest residence." Ide síce o projekt starý niekoľko rokov, no aj dnes pôsobí ako moderný návrh, ktorý určite zaujme mnohých milovníkov minimalizmu a prírody.

foto:behance.net

 

Prepojenie panenskej prírody s nadčasovým dizajnom 

"Ide skôr o imaginárny, futuristický objekt, vložený do typického horsko-lesného prostredia Slovenska. Išlo hlavne o poukázanie na kontrast ostrých horizontálnych línií k čisto naturálnemu, vertikálne členenému prostrediu panenskej prírody."

foto:behance.net

Aj keď túto vilu v slovenských lesoch nenájdeš, jej realizácia nie je podľa architekta žiadne sci-fi.

"Samozrejme celý projekt bol vytvorený predovšetkým pre tento jeden vizuál. Na druhej strane, aj keď je to imaginárny projekt, jeho konštrukčno-dispozičné riešenie vychádza z reálnych možností tejto doby, čiže je realizovateľný. Mojím plánom bolo tento projekt kompletne dotiahnuť na úroveň architektonickej štúdie, avšak doteraz k tomu nedošlo pre nedostatok času," vyjadril sa Vladimír Homza pre STARTITUP.

Ak aj teba zaujala práca a návrhy šikovného architekta Vladimíra Homzu, jeho kompletné portfólio si môžeš prezrieť na stránke behance.net.

Pridať komentár (0)