Fín­sko plá­nu­je do roku 2030 úpl­ne zaká­zať pou­ží­va­nie uhlia

Simona Hanzelová / 26. novembra 2016 / Eko

Fín­sko ozná­mi­lo, že do roku 2030 postup­ne vyra­dí z pre­vádz­ky všet­ky uhoľ­né elek­trár­ne v kra­ji­ne. Tým­to kro­kom tak nad­via­že na rati­fi­ká­ciu Paríž­skej doho­dy zo 14. novem­bra, kto­rú pod­pí­sa­lo až 193 kra­jín sve­ta.

Až 79 percent dodávok elektriny vo Fínsku pochádza z obnoviteľných zdrojov a z jadrovej energie. Uhoľné elektrárne produkujú iba 7 percent elektrickej energie. Fínsko je teda na najlepšej ceste k zníženiu emisií uhlíka. ,,To, že sa úplne vzdáme uhlia, je jediný spôsob, ako dosiahnuť medzinárodné klimatické ciele," povedal fínsky minister hospodárstva.

õ,zdroj: gotravelaz.com

Vďaka svojej relatívne čistej energetickej infraštruktúre je Fínsko na 67. priečke na zozname najväčších producentov skleníkových plynov na svete. Produkuje približne toľko CO2 ako Nórsko a Švédsko. Tieto tri krajiny dokopy produkujú len 1,3 % skleníkových plynov, ktoré v roku 2015 vyprodukovala Čína.

Pokiaľ ide o zmierňovanie klimatických zmien, je na tom Európa celkom dobre. Zrovna nedávno Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Švédsko oznámili svoj zámer vyvarovať sa počas nasledujúcich 15 rokov používaniu uhlia.

coal-fired-power-plantzdroj: dailynewsegypt.com

Aj keď sa o škodlivosti uhlíkových emisií vie už celé desaťročia, krajiny začínajú prijímať opatrenia proti klimatickým zmenám až teraz. Obnoviteľné zdroje energie sa stávajú čoraz dostupnejšími a výstavba veterných a solárnych elektrární je čoraz lacnejšia tak na výstavbu ako aj na prevádzkovanie. Na druhej strane - uhlie je čoraz drahšie, znečisťuje ovzdušie a priemyselné odvetvia už nemajú taký záujem doň investovať. Používanie uhlia tak postupne klesá v takmer každej krajine, dokonca aj v Číne, a krajiny ako Fínsko venujú čím ďalej tým viac pozornosti aj verejnej mienke, energetickej bezpečnosti a globálnym trendom.

coalmine

zdroj: timeslive.co.za

Bohužiaľ, v porovnaní so zvyškom sveta je budúcnosť USA v tomto smere neistá, najmä ak sa Trump pokúsi vzkriesiť americký uhoľný priemysel. Pre Spojené štáty americké by to znamenalo krok vzad, keďže momentálne sa USA vo svojom prechode k obnoviteľnej energií celkom dobre darí. Ak ale bude USA v porovnaní so zvyškom sveta zaostávať, potom je viac než isté, že Čína a európske krajiny ako Fínsko sa stanú svetovými lídrami v boji proti uhliu.

zdroj článku: iflscience.com zdroj titulnej fotografie: koláž iflscience.com/utilities-me.com

Pridať komentár (0)