Internet je strážený len 14 ľuďmi, ktorí majú prístup k 7 tajným kódom

  • Internet je verejná sieť zložená zo spojenia menších sietí po celom sveta. Aby sa predošlo zneužitiu internetu, existuje skupina 14 ľudí, ktorých poslaním je tento výdobytok modernej doby ochrániť a zabrániť tak potencionálnej svetovej katastrofe.
imgonline-com-ua-twotoone-6utlnpeoyin9jg
pexels.com
  • Internet je verejná sieť zložená zo spojenia menších sietí po celom sveta. Aby sa predošlo zneužitiu internetu, existuje skupina 14 ľudí, ktorých poslaním je tento výdobytok modernej doby ochrániť a zabrániť tak potencionálnej svetovej katastrofe.

Ochrana svetového internetu leží v rukách vyvolených ľudí, presne štrnástich. Títo ľudia sú členovia medzinárodnej organizácie ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers), ktorej prácou je správa domén a prideľovanie IP adries. Hlavnou úlohou tejto organizácie je však ochrana internetu ako takého. V prípade, že by sa internet dostal do zlých rúk, mohlo by dôjsť ku katastrofe.

V súčasnosti je veľa strategických cieľov a budov ovládateľných prostredníctvom internetu, a preto je potrebné, aby bola bezpečnosť internetu na čo najvyššej úrovni. Preto existuje 7 fyzických kľúčov, s ktorými je možné „odomknúť“ prístup k internetu.

Tieto kľúče vlastní sedem zo štrnástich členov ICANN. Zvyšní siedmi ľudia sú v organizácii ako náhradníci. Fyzický kľúč slúži na otvorenie bezpečnostnej schránky, v ktorej sa nachádza špeciálna karta. Po spojení všetkých siedmych kariet vznikne tzv. „hlavný kľúč“, ktorým sa dá získať celkový prístup k internetu.

zdroj foto: pexels.com

Všetci títo členovia musia pred stretnutím prejsť radou bezpečnostných kontrol, ktoré zahrňujú zadávanie prístupových hesiel, skenovanie dlaní či očí, až kým sa dostanú do hlavnej miestnosti. Hlavná miestnosť je dokonale odizolovaná od vonkajšieho sveta a žiadna elektronická komunikácia sa nedostane z miestnosti von a ani dnu.

Tento rituál sa od roku 2010 koná 4-krát za rok a členovia tejto organizácie sa po stretnutí zvyčajne spoločne presunú do reštaurácie alebo klubu.

V nasledujúcom videu je od času 1:58 vidieť priebeh výmeny týchto bezpečnostných kódov.

 

zdroj: iflscience.com

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie