Ivan Mikloš: Obávam sa, že Matovič nemá na to zmeniť Slovensko.

Šéfredaktor Denníka N Kostolný: Moja duša sa nedá kúpiť Pentou

Súčasná kríza vystrelila cenu zlata raketovo hore. Navyše má jednu veľkú výhodu

Jaguar Land Rover dnes na Slovensku oficiálne spúšťa výrobu. Toto je 13 vecí, ktoré by si mal vedieť

 • Dnešok, 25. október 2018 je kľúčovým dňom slovenskej ekonomiky
 • Pri Nitre do ostrej prevádzky prechádza nová automobilka regiónu, Jaguar Land Rover
 • Čo by si na začiatok mal vedieť?
Jaguar Land Rover dnes na Slovensku oficiálne spúšťa výrobu. Toto je 13 vecí, ktoré by si mal vedieť
landrover.at
 • Dnešok, 25. október 2018 je kľúčovým dňom slovenskej ekonomiky
 • Pri Nitre do ostrej prevádzky prechádza nová automobilka regiónu, Jaguar Land Rover
 • Čo by si na začiatok mal vedieť?
 1. V slovenskom závode sa bude vyrábať vlajkový model značky Discovery.
 2. O dva roky by sa k Discovery mal pridať aj druhý model, zatiaľ nie je známe, ktorý.
 3. Investícia spoločnosti do výstavby závodu na západe Slovenska predstavuje 1,4 miliárd eur.
 4. V súčasnosti otvára ostrú prevádzku s 1300 zamestnancami, no v najbližšej dobe sa chce dostať na číslo 2800.
 5. 500 doposiaľ vyrobených skúšobných kusov poputuje do šrotu.
 6. V prvej fáze chce Jaguar Land Rover na Slovensku produkovať 150 000 automobilov ročne.
 7. Od podpísania memoranda slovenskej vlády s britským investorom ubehli presne 3 roky, 2 mesiace a 14 dní.
 8. V závode bude pracovať 634 robotov.
 9. Jeden model Land Rover Discovery pozostáva z približne 350 častí.
 10. Priemerný vek zamestnancov je 36 rokov, 97 % tvoria Slováci, 30 % je žien.
 11. Ešte pred začiatkom výroby si zamestnanci vybojovali vyššie mzdy, než boli zo začiatku zamestnávateľom ponúkané.
 12. Značka v roku 2017 predala vo svete rekordný počet vozidiel. 621 109 kusov predstavuje medziročný nárast o 7 %.
 13. Spoločnosť taktiež vyrába vozidlá v Indii, Číne a Brazílii.

Najnovšie video

Najnovšie video

Najnovší podcast

Šéfredaktor Denníka N Kostolný: Moja duša sa nedá kúpiť Pentou

Najnovšie