Na oblo­he sa zja­ví naj­väč­ší Super­me­siac za posled­ný­ch 70 rokov

vedelisteze.sk / 5. novembra 2016 / Tools a produktivita

Ak si máš pozrieť za celý rok 2016 jedi­nú astro­no­mic­kú uda­losť, urči­te si vyber novem­bro­vý Super­me­siac. Vzdia­le­nosť medzi Mesia­com a Zemou sa ten­tok­rát totiž rekord­ne skrá­ti – bude ešte bliž­šie ako v roku 1948.

Počas tohto divadla 14. teho novembra sa Mesiac bude javiť o 14% väčší a až o 30% jasnejší ako inokedy! Je to najmenšia vzájomná vzdialenosť až do 25. novembra 2034, takže ju určite nechceš zmeškať.

screenshot_4

img: gettyimages.com

Ako vlastne tento úkaz vzniká?

V podstate to nie je nič zložité. Dráha Mesiaca je eliptická, a teda na nej nastávajú dva extrémy – keď je k Zemi najbližšie (toto miesto sa volá perigeum), a keď je od nej najďalej (apogeum). Rozdiel týchto dvoch polôh je asi 48 280km.
Supermesiac teda nie je nijako neobvyklý. Je tu však ešte jeden faktor, ktorý robí nadchádzajúcu udalosť takou výnimočnou.

Slnko, Mesiac a Zem tvoria spolu systém. Jav, keď sa Mesiac ocitne na jednej línií so Zemou a Slnkom, nazývame syzygy. Môže sa stať, že Mesiac dosiahne zároveň obidve tieto polohy, a tento jav sa teda prekvapivo nazýva perigee-syzygy. Práve takáto situácia nastane na oblohe 14. novembra. Mesiac bude k Zemi nielenže najbližšie za posledných 70 rokov, ale bude v mieste, kedy k Zemi odráža najviac slnečného svetla.

screenshot_3

img: flickr.com

Takáto udalosť sa nebude opakovať až do toku 2034. Na záver pridávame ešte jeden tip. Ak si chceš naplno vychutnať nezvyčajne veľký Mesiac, pozerajte sa naň počas toho, ako vychádza na horizonte. Vtedy ho totiž dokážete porovnať so stromami, budovami a podobne. Keď už je vysoko na nebi, prichádzame o takúto možnosť porovnania.

Nezmeškaj túto príležitosť, opravný termín príde najbližšie za 18 rokov!

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titulnej fotografie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)