Poznala ich celá monarchia. Turzovské kúpele predali za cenu bytu v Bratislave, teraz ich chcú späť za dvojnásobok

  • Navštevovali ich bohatí šľachtici, neskôr nemeckí vojaci
  • Liečili sa aj prevarenou vodou z jazera, ktorú zmiešali s ihličím
  • Kúpele v hladovej doline už nebudú „čiernou dierou“ na mape Slovenska
Turzovske kuepele
gelnica.sk/ ciernediery.sk
  • Navštevovali ich bohatí šľachtici, neskôr nemeckí vojaci
  • Liečili sa aj prevarenou vodou z jazera, ktorú zmiešali s ihličím
  • Kúpele v hladovej doline už nebudú „čiernou dierou“ na mape Slovenska

Niekdajšie banícke mestečko je často označované ako hladová dolina na Spiši. Nebolo tomu vždy tak. V Gelnici pred desiatkami rokov prekvitali kúpele, ktoré boli známe v celej monarchii.

Gelničania boli hrdí na svoju malebnú prírodu, priezračné jazerá. Koncom 19. storočia sa rozhodli, že využijú potenciál mesta, ako aj jeho okolia a kúsok nad Gelnicou postavia kúpele. Pomenovali ich podľa rodiny, ktorá vlastnila Gelnicky hrad – Thurzo.

V roku 1889 podľa projektov Gedeona Majunkeho zo Spišskej Soboty bola postavená vila Thurzo, neskôr kúpeľný dom a reštaurácia. Kniha o histórii mesta, ktorú zostavil Ján Gašpar uvádza, že kúpeľné vily mali spolu 79 izieb. „V najväčšej 34 izbovej vile Budapest, ktorú projektoval Anton Muller z Levoče, ako v jedinej bolo ústredné kúrenie, splachovacie WC a elektrina.“

Kúpele sa stali vychýrenými medzi mešťanmi, ale aj šľachticmi.  V tom čase zaznamenali obrovský rozmach. Pozemky, kde kúpele stoja, boli prenajaté gelnickými mešťanmi vtedajšiemu starostovi mesta Karolovi Menesdorferovi.

zdroj: ciernediery.sk

Liečili sa  prevarenou vodou s ihličím

Časť šľachty  a bohatí mešťania si tam liečili dýchacie problémy, no i nervovú sústavu. Podľa Korzára vodu z jazera prevárali s ihličím a pripravovali liečivé kúpele s inhaláciou liečivých živíc. Okrem liečenia ich čakala, samozrejme, aj zábava. Šesť kúpeľných domov slúžilo najmä pre významných hostí z Pešti a Debrecína. Počas druhej svetovej vojny ich navštevovali aj nemeckí vojaci a neskôr v období socializmu z nich bol pioniersky tábor.

Predali a naspäť kupujú

Objekt patril v rokoch 2002 až 2011 do majetku Košického samosprávneho kraja a slúžil pre školu v prírode. V roku 2011 ich  bývalé vedenie kraja predalo súkromnému vlastníkovi, ktorý navrhol kúpnu cenu vo výške 170 050 eur.  Kúpil ich tak za priemernú cenu trojizbového bytu v Bratislave. Žiadna sláva sa nekonala, o dva roky na to spadli do exekúcie.

zdroj: ciernediery.sk

Košický samosprávny kraj, ktorý ich predal, ich dnes chce naspäť, ale nie za podobnú cenu, ale takmer za dvakrát viac. Súčasný majiteľ požadoval na začiatku rokovania sumu 750-tisíc eur. Predniesol viacero znaleckých posudkov, pričom najnižší z nich bol na sume 420-tisíc eur. Košický samosprávny kraj si dal vypracovať vlastný znalecký posudok, ktorý ohodnotil nehnuteľnosť na 346-tisíc eur.

„Gelnica patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, je to jedna z hladových dolín nášho kraja. Od projektu rekonštrukcie Turzovských kúpeľov si sľubujeme obnovu cestovného ruchu v tejto lokalite a vytvorenie nových pracovných miest,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.    

zdroj: gelnica.sk

Obnova zašlej slávy

Zámer odkúpiť Turzovské kúpele vznikol v rámci prípravy Integrovanej územnej stratégie (IÚS) Košického kraja. „Aby bolo možné tieto zámery realizovať, Košický samosprávny kraj k nim potrebuje mať aspoň čiastočný majetkoprávny vzťah,“ dodal Trnka.

V rámci zámeru sa ráta s komplexnou obnovou Turzovských kúpeľov. Objekty by mohli slúžiť na kúpeľné a ubytovacie účely, v areáli by sa malo nachádzať aj stravovacie zariadenie.

„Bývalý majiteľ sa o areál nestará a odmieta s nami rokovať. Ľady sa pohli až keď vlani došlo k zmene majiteľa kúpeľov. Spolu s predsedom KSK Rastislavom Trnkom sme s ním začali rokovať o opätovnom odkúpení Turzova do rúk verejnej správy. Som veľmi rád, že sa nám s ním podarilo dohodnúť a 19. februára budú krajskí poslanci rozhodovať o tomto zámere,“ povedal primátor mesta Gelnica Dušan Tomaško s nádejou, že kúpele opäť nájdu svoju slávu.

Famózny príbeh Wintera, ktorý vybudoval Piešťanské kúpele, prežil koncentračný tábor a komunisti ho donútili živoriť

Zdroj: Korzár

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech