Slovensko využívajú zahraničné štáty ako lacnú skládku. Chystá sa kontroverzná stavba, tvrdí neziskovka

  • Ďalšie spaľovne odpadu nepotrebujeme, tvrdia z organizácie Priatelia Zeme - SPZ
  • V triedení odpadu sa Slováci zlepšujú, ale stále máme nedostatky
skládka odpadu pri Senci
Okrem skládky odpadu pri Senci chce slovenská vláda presadiť aj novú spaľovňu odpadu pri Šali. Nezisková organizácia Priatelia Zeme však má zásadné výhrady, TASR/Peter Hudec, Kataster nehnuteľností
  • Ďalšie spaľovne odpadu nepotrebujeme, tvrdia z organizácie Priatelia Zeme - SPZ
  • V triedení odpadu sa Slováci zlepšujú, ale stále máme nedostatky

Otázky súvisiace so životným prostredím a jeho ochranou sa v tomto storočí stávajú čoraz výraznejšími, čo je možné pripísať aj neustále rastúcemu počtu obyvateľov našej planéty, ktorí veria v klimatickú zmenu a globálne otepľovanie.

O tom, že dôležitosť ekológie a problémov súvisiacich so životným prostredím stúpa, svedčí aj skutočnosť, že v blížiacich sa slovenských parlamentných voľbách sa vo svojich predvolebných programoch týmto otázkam pomerne detailne venuje viacero politických strán.

V tejto súvislosti sme sa obrátili na neziskovú organizáciu Priatelia Zeme – SPZ. Ich expertka Monika Medovičová nám prezradila, prečo je plánovaná spaľovňa odpadu v Močenku pri Šali kontroverzná. 

  • Prečo sú na Slovensku iba dve spaľovne
  • Čo je to greenwashing
  • Ako sú na tom Slováci s triedením odpadu

Na Slovensku máme zatiaľ iba dve spaľovne, v Košiciach a Bratislave. Prečo je to tak?

Okrem týchto dvoch spaľovní na komunálny odpad ešte máme 4 cementárne a jednu vápenku, ktoré spoluspaľujú aj vytriedený komunálny odpad, tzv. TAP-ky (tuhé alternatívne palivo) zložené prevažne z plastov, papiera, dreva a gumy.

Ak touto otázkou naznačujete, že ich máme málo a potrebujeme ich viac, tak dovoľte, aby sme vám vysvetlili, prečo už v súčasnosti nie sú na Slovensku potrebné ďalšie spaľovne na komunálny odpad.

Najprv je však potrebné poukázať na hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty, teda aj pre Slovensko, a v súčasnej surovinovej, klimatickej a energetickej kríze je o to naliehavejšie túto hierarchiu uplatňovať pri plánovaní a realizácii nových činností.

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá