V Bratislave je situácia s bývaním kritická. Mesto oznámilo skvelú správu, poteší hlavne ľudí, ktorí hľadajú nájom

  • Bratislava po odbornom posúdení vybrala 13 lokalít v rôznych mestských častiach
  • Mesto sa taktiež sústredí na rekonštrukciu starších bytov, ktoré sú neobývané
pjimage – 2022-01-13T162040.392
Unsplash/Martin Katler Unsplash/Jessica Rockowitz
  • Bratislava po odbornom posúdení vybrala 13 lokalít v rôznych mestských častiach
  • Mesto sa taktiež sústredí na rekonštrukciu starších bytov, ktoré sú neobývané

To, že v Bratislave chýbajú nájomné byty, nie je žiadna novinka. To by sa však malo zmeniť. Ako informuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v tlačovej správe, mesto podniká kroky na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania.

Do konca volebného obdobia by malo byť v hlavnom meste viac ako 1 500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti, ktoré pribudnú do bytového fondu mesta. Mesto tak reaguje na skutočnosť, že spomedzi hlavných miest V4 je Bratislava v počte mestských nájomných bytov na chvoste.

zdroj: Unsplash/Martin Katler

Vďaka nájomnému bývaniu by mohlo mesto zabezpečiť možnosť bývania pre mladé rodiny, seniorov, pre potrebné profesie, ako sú učitelia, zdravotné sestry, policajti, hasiči či pre ľudí, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie. Tento problém sa aktívne rieši od roku 2019. 

Podľa tlačovej správy malo mestské zastupiteľstvo schváliť Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030. Tá jasne charakterizuje víziu mesta a ukazuje spôsoby, ktoré môže Bratislava využiť na to, aby dokázala bojovať s akútnou krízou v tejto oblasti.

Okrem toho však Koncepcia mestskej bytovej politiky predstavuje nástroj, ktorý mesto uplatňuje pri rokovaniach o bytovej výstavbe so svojimi partnermi.

Nové byty v Bratislave pribudnú vďaka budovaniu a obnove mestského bytového fondu, no aj vďaka spolupráci so súkromným sektorom. Mesto zároveň pracuje aj na riešení dostupného bývania pre sociálne ohrozené skupiny.

Byty začnú pribúdať čoskoro

Ako uvádza námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová, ide o beh na dlhú trať. „Začali sme implementovať jednotlivé opatrenia z Koncepcie mestskej bytovej politiky a do konca volebného obdobia začneme s výstavbou viac ako stovky bytov na Muchovom námestí, ukončené budeme mať rekonštrukcie starších 55 bytov a taktiež budeme mať kompletnú projektovú dokumentáciu na ďalšie 2 bytové objekty – na Terchovskej ulici a v Záhorskej Bystrici,“ hovorí.

zdroj: unsplash/Lukáš Kulla

Na revitalizácii prázdneho areálu bývalého učilišťa pracuje mesto Bratislava spolu so župou a mestskou časťou Záhorská Bystrica. Hoci v minulosti objekt slúžil ako internát, jeho rekonštrukcia môže do Bratislavy priniesť 62 nájomných bytov. Stať by sa tak malo v roku 2023.

Mesto sa taktiež sústredí na rekonštrukciu starších bytov, ktoré sú vzhľadom na ich nedostačujúci technický stav neobývané. S technickou obnovou týchto bytov sa začalo v novembri 2021 a jej koniec je naplánovaný na jar 2022. To znamená, že v hlavnom meste pribudne ďalších 55 nájomných bytových jednotiek, ktoré budú poskytnuté čakateľom v poradovníkoch na nájomný byt.

Bratislave sa zároveň podarilo po rokoch obnoviť organizáciu, ktorej hlavnou úlohou bude stavať, prenajímať a spravovať mestský nájomný bytový fond.

Jej názov je Bratislavská organizácia bývania a vznikla transformáciou neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania Bratislava. Organizácia bude pracovať na iniciatíve, koordinácii a realizácii mestskej bytovej výstavby na pozemkoch mesta.

Šancu dostanú aj developeri

Dobrou správou je aj fakt, že mesto sa ide sústrediť aj na vlastnú výstavbu nájomných bytov, čo tu už dlho nebolo. V povoľovacom procese sú v súčasnosti dva mestské projekty na bytové domy – na Muchovom námestí v Petržalke a na Terchovskej ulici v Ružinove. Na tretí projekt vyhlásil Metropolitný inštitút Bratislavy architektonickú súťaž v decembri minulého roka. Týka sa lokality Janíkov dvor.

Bratislava po odbornom posúdení vybrala 13 lokalít v rôznych mestských častiach, kde plánuje stavať nové nájomné byty. Urbanistická štúdia navrhuje zmeny funkčného využitia v lokalitách s dostatočne vybudovanou základnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou. Zmenou platného územného plánu vieme na mestských pozemkoch v najbližších rokoch postaviť až 863 bytových jednotiek.

zdroj: Unsplash/Martin Katler

Architektonické súťaže na bytové domy sa však budú organizovať aj v tomto roku. Budú konkrétne dve. Bratislava pripravuje aj verejné obstarávanie na nákup 100 bytov, ktoré už sú alebo v krátkej dobe budú vo výstavbe. Do prípravných trhových konzultácií sa zapojilo až 8 najväčších developerských spoločností, ktoré pôsobia v hlavnom meste.

„Pre efektívnu kooperáciu medzi mestom a developermi máme vytvorené jasné pravidlá a pevný právny rámec, ktorý chráni záujmy mesta. Takýto model spolupráce medzi samosprávou a súkromným sektorom je na Slovensku unikátny.“ 

Bratislava v rámci tejto pilotnej spolupráce získa do vlastníctva približne 150 nových nájomných bytov. Táto pozitívna správa je spôsobená zmenou územného plánu, vďaka ktorému vie mesto zvýšiť počet bytov aj spoluprácou so súkromným sektorom.

V hlavnom meste tak pribudne približne 1 600 rozpracovaných, no reálnych bytov, ktoré navýšia bytový fond mesta.

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá