Ďalšia kauza Ryanairu je na svete. Môžu za to zamestnanci, ktorí museli spať na zemi

  • Príčinou nového škandálu írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti je jedna jediná fotografia, na ktorej jej zamestnanci spia na zemi
  • Ryanair má tento rok preto skutočne perný a netýka sa to len štrajkovania
collage
ryanair.com/Twitter
  • Príčinou nového škandálu írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti je jedna jediná fotografia, na ktorej jej zamestnanci spia na zemi
  • Ryanair má tento rok preto skutočne perný a netýka sa to len štrajkovania

Rok sa ešte ani neskončil a obľúbená európska nízkonákladovka Ryanair už musí po novom začiatku doslova túžiť. Môžu za to napríklad štrajky, ku ktorým došlo už v marci, ďalší nastal počas dovolenkovej sezóny. Tieto dôvody a aj nárast ceny paliva sa podpísali na znížení zisku o 20 %. To však nie je všetko. Svojich cestujúcich aerolinka nepotešila novými pravidlami v rámci príručnej batožiny, ktoré ale nakoniec odpustila, bojovala proti odškodneniu tých, ktorých lety boli kvôli štrajkom zrušené (viac TU) a na jej krku visí aj niekoľko ostro sledovaných (doslova) škandálov.

Nedávno to bol rasistický útok jedného z cestujúcich (viac TU), za ktorý sa samotná aerolinka verejne ospravedlnila na Twitteri a od začiatku roka bojuje s ostrou kritikou zamestnancov v oblasti pracovných podmienok. Médiám vo svete dokonca začali do redakcií prichádzať bizarné príbehy z paluby lietadla o tom, ako sa spoločnosť správa k svojim zamestnancom. O tom, aké to je pracovať pre Ryanair sme sa s jedným z bývalých zamestnancov porozprávali aj my.

Mu­seli sme ako za­mest­nanci spĺňať istý cieľ pre­daja na pa­lube, vždy si mu­sel pre­dať mi­ni­málne istý po­čet ná­po­jov, je­dál a dar­če­kov a ak sa ti to ne­po­da­rilo, tak na teba su­per­vi­sor, kto­rému bolo pri­de­lené dané le­tisko, na teba na­kri­čal. Ak sa ti to ne­da­rilo per­ma­nen­tne, tak si prišla o prácu. Tak­tiež sme ne­mohli mať na­prí­klad viac ako 30 eur v pe­ňa­ženke. Ak sme mali a ne­na­hlá­sili sme to vpred, pe­niaze nám boli zha­bané s tým, že sme ich mu­seli ukrad­núť z baru v lie­tadle, keď sme ich ne­na­hlá­sili. Na konci zmeny sa kon­tro­lo­vali tašky po­sádky, ak si ná­ho­dou mal rov­nakú slad­kosť alebo rov­naký pro­dukt ako sa pre­dá­val na pa­lube, au­to­ma­ticky si pri­šiel o prácu.“ (Celý článok si prečítaš TU)

Dnes je na svete nová kauza. Šesticu zamestnancov odfotografovali ako spia na zemi španielskeho letiska v Malage po tom, ako sa nedostali do salónu, kde by si pri odložení letu do Portugalska oddýchli.

Ryanair sa voči obvineniam ostro ohradil a tvrdí, že fotografia je nafingovaná a pre všetkých bol pripravený VIP salónik. Podľa BBC bolo včera potvrdené, že všetkých šesť zamestnancov dostalo výpoveď z dôvodu, že rozšírenie tejto fotografie médiami spôsobilo vážne poškodenie reputácie spoločnosti.

Odbory sa zase bránia, že časť posádky zostala bez možnosti občerstviť sa a dokonca aj sadnúť si. Fotografiou na sociálnych médiách publikum Ryanair odsúdilo a mnohí pripomenuli fakt, že vedenie spoločnosti nie je ochotné o zlepšovaní podmienok pre svojich zamestnancov zlepšovať.

Zdroj: BBC

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech