Moder­ný dom obklo­pe­ný zele­nou tera­sou, kto­rá tvo­rí jeho stre­chu sa nachá­dza v sused­nom Poľ­sku

Klaudia Pakosová / 20. marca 2017 / Architektúra

zdroj: contemporist.com

Moder­ný vzhľad roho­vé­ho domu doko­na­le zapa­dá do hor­skej prí­ro­dy. Aj napriek tomu, že si dom musel zacho­vať tra­dič­né požia­dav­ky dizaj­nu v Poľ­sku, je výni­moč­ný.

Rohový dom je priestranná rezidencia, ktorá naozaj vytŕča popri tradičnej architektúre v poľských horách. Dom sa nesie v znamení Mobius architekti a jeho dominantou je moderný dizajn. Stavba má tradične šikmú strechu, ktorá je vyžadovaná miestnym stavebným kódom a je orámovaná obrovskou zelenou terasou, ktorá tvorí strechu domu. Táto trávnatá strecha má 8 metrov a značne vyčnieva nad kopcami.

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

Dom je vyrezaný 8 metrov do vápenatej skaly v horách neďaleko Krakova, v Poľsku. Budova má šikmú strechu, ktorá v kombinácií s pravouhlým naklonením domu vytvára formu hranolu. V tomto "hranole" sa nachádza obývacia miestnosť, v ktorej si môžeš vychutnať krásny výhľad na okolitú krajinu.

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

Dve ďalšie krídla domu sú využívané ako garáž a bazén. Kameň, na ktorom je postavený dom, drevená kompozícia, balkón, terasa a mostík spolu vytvárajú organickú estetiku, ktorá jednoducho zapadá do okolitej prírody.

zdroj: contemporist.com

zdroj: contemporist.com

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)