Startup, ktorý na Slovensku mení biznis s okuliarmi, ponúka svojim zamestnancom neobmedzenú dovolenku

  • Úspešný predajca značkových, dizajnových okuliarov hľadá do svojho tímu posily
  • V inzeráte ponúka super atmosféru, kariérny rast aj jednu slovenskú novinku
  • Ich zamestnanci budú pracovať len toľko, koľko chcú
collage
Facebook/eyerim
  • Úspešný predajca značkových, dizajnových okuliarov hľadá do svojho tímu posily
  • V inzeráte ponúka super atmosféru, kariérny rast aj jednu slovenskú novinku
  • Ich zamestnanci budú pracovať len toľko, koľko chcú

Slovenský eyerim v súčasnosti pôsobí až v 18 krajinách Európy a okrem tzv. rámov na predpis má vo svojej ponuke aj slnečné či lyžiarske okuliare. Už od začiatku tvorili základňu nie len zákazníkov, ale aj zamestnancov ľudia zo všetkých kútov sveta a dnes hľadá jeden z našich najúspešnejších startupov (v roku 2017 predstavovali jeho tržby hodnotu 2,74 milióna eur) ďalšie posily.

Ktorý ambiciózny mileniál by tu nechcel pracovať, najmä ak eyerim samotný Forbes označil za najväčší a najrýchlejšie rastúci e-shop s očnou optikou v regióne strednej a východnej Európy. „Na Slo­ven­sku je ob­rov­ský po­ten­ciál a ši­kovní ľu­dia. O tom, že sa tu aj na­priek pre­káž­kam dá vy­bu­do­vať úspešný pro­jekt, sved­čia úspe­chy ako Eset, Sy­gic, Pi­xel Fe­de­ra­tion, Aero­mo­bil a mnoho ďal­ších,“ prezradili v jednom z našich rozhovorov. No a o tom, že svoje zázemie značka plánuje aj naďalej rozširovať svedčí aj fakt, že sme na portáli s pracovnými ponukami narazili na niekoľko inzerátov spoločnosti. Hľadá sa content manažér, HR asistent, office manažér či niekto, kto bude mať pod palcom zákaznícku podporu.

Vo svojich ponukách práce úspešný slovenský startup sľubuje pohodovú atmosféru, rastúce ohodnotenie, pravidelné vzdelávanie, osobnostný rast, ale aj novinku, ktorú u nás zatiaľ veľa firiem nezaviedlo. A to neobmedzenú dovolenku. Po vzore veľkého Netflixu chcú svojich zamestnancov motivovať práve väčšou voľnosťou. Odborníci sa zhodujú, že takto stanovené podmienky zamestnávateľa vytvárajú niekoľko kladov, ale aj záporov. Zamestnávateľ musí svojim zamestnancov bezhranične dôverovať, sledovať, či jeho „štedrosť“ nezneužívajú, no na opačnej strane môže si byť istý šťastnejšími zamestnancami a často aj väčšou lojálnosťou tých najlepších.

Prednedávnom sme ti predstavili pravdepodobne úplne prvú slovenskú firmu, ktorá k tomuto zaujímavému benefitu pristúpila. Konateľ IT spoločnosti Arin Mar­tin Handl o novinke povedal: „Za­mýš­ľali sme sa, čo nové a zau­jí­mavé za­mest­nan­com po­núk­nuť. Zau­jal nás člá­nok o ľu­bo­voľ­nej dĺžke do­vo­lenky, ktorú po­sky­tujú nie­ktoré ame­rické spo­loč­nosti a roz­hodli sme sa to vy­skú­šať. Sme pre­sved­čení, že sta­vať firmu na ľu­ďoch, spo­lie­hať sa na ich zod­po­ved­nosť a zdravý úsu­dok dáva zmy­sel.“ (viac si prečítaš TU).

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech